Loading...

Diễn đàn Văn Hóa Phương Đông

Diễn đàn Văn Hóa Phương Đông chuyên nghiên cứu về các môn Đông Phương Học, như Thái Ất, Kỳ Môn Độn Giáp, Lục Nhâm Đại Độn, Tử Vi, Tử Bình, Tứ Trụ, Mai Hoa Dịch Số, Kinh Dịch, Bói Dịch...

(Trích từ bài viết của Trang chủ trong VST)
Các huynh đệ tỉ muội thân mến,

Nhằm phổ biến kiến thức về lý số và cổ vũ cho môn học thuật này cho nên một số anh chị em trong đây có nhã ý góp sức...
Lục thần trì Thế

1. Thanh long trì Thế: Là người từ bi hoà nhã. Người Thanh long khắc Thế là người đau khổ vì tửu sắc, đau lưng mỏi gối.

2. Chu tước trì Thế: Vượng mà sinh Thế thì nhất...
(trích từ bài viết của Thái tuế)
Ai chưa vợ chưa chồng nghiên cứu cái này này, không cần phải hỏi xem bói hộ nhé

ĐOÁN QUẺ VỀ HÔN NHÂN

Dự đoán hôn nhân, phàm gặp được hào Thế Ứng tương...
Tặng các bạn gái chưa chồng, trai chưa vợ muốn biết người iu mình thế nào hãy gieo một quẻ xem thế nào nhá!

"Nam chiếm nữ dĩ Tài vi dụng
Nữ chiếm nam dĩ Quỷ vi tiên"

Nghĩa:
- Nếu Nam...
Nguồn TVLS:

VONG LOC TON (Thien Can)

Vong Loc Ton gom 12 sao la Loc Ton – Bac Si, Luc Si, Thanh Long, Tieu Hao, Tuong Quan, Tau Thu, Phi Liem, Hy Than, Benh Phu, Dai Hao, Phuc Binh, Quan Phu...
Xem tướng đây, xem tướng đây. Miễn phí hoàn toàn, không đúng là chuyện thường tình, đúng mới lấy tiền.
" Số cô trắc trở về đường tình duyên, đào hoa phận mỏng nên tìm thầy tướng số mà lấy để...
PHONG TỤC XEM TƯỚNG ​


KHÁI QUÁT VỀ SÁCH TƯỚNG DÂN GIAN ĐÔN HOÀNG"Tướng thư ' của dân...