Thầy Tuệ Tâm
Với hơn 15 năm nghiên cứu các bộ môn Văn hóa Phương Đông và tư vấn Phong thủy. Thầy đã trực tiếp và gián tiếp cùng các Thầy trong Hiệp hội tham gia tư vấn Phong thủy cho các dự án hàng đầu trong và ngoài nước. Hiện thầy là Tổng thư ký Hiệp hội Phong thủy thế giới - Phân hội tại Việt Nam. Viện phó thường trực Viện nghiên cứu phát triển Văn Hóa Phương Đông.
Thầy Trung HE
Với hơn 15 năm nghiên cứu các bộ môn Văn hóa Phương Đông và tư vấn Phong thủy. Thầy đã trực tiếp và gián tiếp cùng các Thầy trong Hiệp hội tham gia tư vấn Phong thủy cho các dự án hàng đầu trong và ngoài nước. Hiện thầy là Tổng thư ký Hiệp hội Phong thủy thế giới - Phân hội tại Việt Nam. Viện phó thường trực Viện nghiên cứu phát triển Văn Hóa Phương Đông.
Thầy Tam Nguyên
Với hơn 15 năm nghiên cứu các bộ môn Văn hóa Phương Đông và tư vấn Phong thủy. Thầy đã trực tiếp và gián tiếp cùng các Thầy trong Hiệp hội tham gia tư vấn Phong thủy cho các dự án hàng đầu trong và ngoài nước. Hiện thầy là Tổng thư ký Hiệp hội Phong thủy thế giới - Phân hội tại Việt Nam. Viện phó thường trực Viện nghiên cứu phát triển Văn Hóa Phương Đông.
Thầy Bát Tự
Với hơn 15 năm nghiên cứu các bộ môn Văn hóa Phương Đông và tư vấn Phong thủy. Thầy đã trực tiếp và gián tiếp cùng các Thầy trong Hiệp hội tham gia tư vấn Phong thủy cho các dự án hàng đầu trong và ngoài nước. Hiện thầy là Tổng thư ký Hiệp hội Phong thủy thế giới - Phân hội tại Việt Nam. Viện phó thường trực Viện nghiên cứu phát triển Văn Hóa Phương Đông.
Thầy Lợi
Với hơn 15 năm nghiên cứu các bộ môn Văn hóa Phương Đông và tư vấn Phong thủy. Thầy đã trực tiếp và gián tiếp cùng các Thầy trong Hiệp hội tham gia tư vấn Phong thủy cho các dự án hàng đầu trong và ngoài nước. Hiện thầy là Tổng thư ký Hiệp hội Phong thủy thế giới - Phân hội tại Việt Nam. Viện phó thường trực Viện nghiên cứu phát triển Văn Hóa Phương Đông.
Khoá học tiêu biểu
Giải thích
nền văn hoá
phương Đông
từ khía cạnh khoa học
Dịch vụ
tư vấn trực
tiếp cho
người học
Diễn đàn trao đổi kiến thức rộng mở
Khoá học
& bài giảng
song ngữ
Kiến thức chuẩn từ giáo viên có chuyên môn và uy tín