Địa phủ Chí tôn Bắc âm Phong đô Nguyên thiên Đại đế
Nguyên thiên Đại đế danh xưng đầy đủ Địa phủ Chí tôn Bắc âm Phong đô Nguyên thiên Đại đế là đức Vua cha ở dưới Địa phủ, người cai quản toàn bộ âm ti ngục hình, đất đai trên dương gian và tất thảy các Tư quân, Phán quan coi tội phúc của phàm phu
Huyền học • 11/02/2019

Người là Vua cha của Đức Thánh mẫu Địa tiên Quảng Cung Công chúa, không những chủ việc xét xử các âm hồn mà Ngài còn thông tri Địa mạch, đất đai và nhân sinh, mọi việc thiện ác nhân gian thì đều qua tay Ngài phán xét để tâu trình với Quốc Mẫu, nơi phủ của Ngài cũng là nơi sẽ chọn lọc tuyển lựa để con người chuyển sinh sang cuộc sống khác.

Địa phủ Đại đế tuy là một nhưng khi hành sự Ngài biến hiện mình ra làm mười thân, làm việc ở mười điện khác nhau dưới Địa phủ, Bên cạnh họ là các Tư quân chuyên lo việc ghi chép tội phúc của âm hồn, các Phán Quan chuyên kể tội phúc và chấp đối tội lỗi của chúng hồn.

·  Đệ nhất điện Tần Quảng Minh vương : Coi sự sống chết, thống quản mọi việc ở cõi Địa phủ. Điện của Ngài ở phía Tây Hoàng tuyền. Kẻ nào khi sống hành thiện thì sẽ cho về Trời an lành, còn thiện ác ngang bằng sẽ chuyển tới điện thứ mười đi đầu thai, còn ác nhiều hơn thì sẽ chuyển tới các điện khác hành phạt. Ở điện này có một nơi tên là Nghiệt Kính Đài, âm hồn được giải tới đây sẽ thấy toàn bộ những việc mình đã làm từ trước, thiện ác, tốt xấu đều diễn ra trước mắt mình, sau đó chuyển đến điện thứ hai để hành phạt. Ngày lễ Ngài là 1 tháng 2.

·  Đệ nhị điện Sở giang Minh vương : Ngục của Ngài nằm ở phía Nam Hoàng tuyền, gọi là địa ngục Đẳng Hoạt, âm hồn mắc tội, sau khi đã được soi xét tội phúc ở Nghiệt Kính Đài thì sẽ được giải tới đây. Sau khi giải tới đây thì Sở giang Minh vương sẽ kiểm tra lại chi tiết hơn, rồi sai Quỷ tóc đỏ dẫn tới từng tiểu ngục nhỏ để hành hạ. Có 16 tiểu ngục trong phạm vi cai quản của Sở giang Minh vương :

ü     Tiểu ngục cát, mây, đen.

ü     Tiểu ngục phân, nước tiểu, bùn.

ü     Tiểu ngục chĩa năm răng.

ü     Tiểu ngục hành đói.

ü     Tiểu ngục hành khát.

ü     Tiểu ngục cắt tiết.

ü     Tiểu ngục búa đồng đập.

ü     Tiểu ngục nhiều búa đập.

ü     Tiểu ngục tường sắt.

ü     Tiểu ngục tối tăm.

ü     Tiểu ngục gà mổ.

ü     Tiểu ngục tro tàn, tan chảy.

ü     Tiểu ngục chặt cắt

ü     Tiểu ngục kiếm sắc.

ü     Tiểu ngục chồn sói.

ü     Tiểu ngục lạnh băng.

Ngày lễ của Ngài là 1 tháng 3.

·  Đệ tam điện Tống đế Minh vương : là vị Minh vương cai quản ngục phía đông nam Hoàng tuyền. Địa ngục của Ngài còn tên là Hắc thằng Địa ngục (Hắc thằng – dây đen). Dưới ngục của ngài còn 16 tiểu ngục :

ü     Tiểu ngục muối mặn.

ü     Tiểu ngục gông xiềng.

ü     Tiểu ngục xỏ gân.

ü     Tiểu ngục cắt gò má.

ü     Tiểu ngục nạo chảy mỡ.

ü     Tiểu ngục đóng tim gan.

ü     Tiểu ngục móc mắt.

ü     Tiểu ngục lột da.

ü     Tiểu ngục cắt chân.

ü     Tiểu ngục rút móng.

ü     Tiểu ngục hút máu.

ü     Tiểu ngục treo ngược.

ü     Tiểu ngục xẻ xương tủy.

ü     Tiểu ngục ăn giòi bọ.

ü     Tiểu ngục đánh đầu gối.

ü     Tiểu ngục bóp trái tim.

Lễ Ngài mùng 8 tháng 2.

·  Đệ tứ điện Ngũ Quan Minh vương: Ngài chủ quan Hiệp Chúng Địa ngục ở phía Đông Hoàng tuyền, dưới Địa ngục của Ngài còn 16 tiểu ngục khác nữa:

ü     Tiểu ngục ao đá.

ü     Tiểu ngục bàn chông tre.

ü     Tiểu ngục nước sôi.

 ü     Tiểu ngục trấn nước.

ü     Tiểu ngục cắt gân.

ü     Tiểu ngục xẻ vai lột da.

ü     Tiểu ngục căng da.

ü     Tiểu ngục ngồi chông.

ü     Tiểu ngục áo sắt.

ü     Tiểu ngục đá đè.

ü     Tiểu ngục kiếm khoét mắt.

ü     Tiểu ngục tro bịt miệng.

ü     Tiểu ngục rót thuốc.

ü     Tiểu ngục đường trơn.

ü     Tiểu ngục đâm vào miệng.

ü     Tiểu ngục đá lấp.

Lễ Ngài ngày 18 tháng 2.

·  Đệ ngũ điện Diêm La Minh vương: Xưa Ngài ngự ở điện thứ nhất nhưng vì xót thương âm hồn nên mới giáng ngự tại ngục Khiếu Hoán (kêu rên), ngục phía đông bắc Hoàng tuyền. Khi đã trải qua bao nhiêu ngục hình ở các Điện khác, tội nhân được giải tới đây Diêm La Minh vương cho ngục tốt dải âm hồn tới Vọng Hương Lầu để phạm nhân đứng đó, thấy hết những đớn đau, quả báo mà người thân, gia đình, con cái của Âm hồn đang chịu phải, sau rồi giải về nhốt vào ngục để họ tự vấn lương tâm, đây là hình thức tra tấn bằng tinh thần. Có cả thẩy 16 ngục nhỏ để chứa tội hồn, các ngục thường nghe tiếng kêu la rên siết thảm khốc.

·  Đệ lục điện Biện Thành Minh vương: Ngài cai quản Địa ngục tên Đại Khiếu Hoán (kêu rên lớn), ở hướng Bắc của Hoàng tuyền, có 16 tiểu ngục:

ü     Tiểu ngục bắn bi sắt.

ü     Tiểu ngục tẩm phân tiểu.

ü     Tiểu ngục ép chảy máu.

ü     Tiểu ngục ngậm kim.

ü     Tiểu ngục cắt thận cho chuột ăn.

ü     Tiểu ngục trùng cắn.

 

ü     Tiểu ngục cối dã bằm.

ü     Tiểu ngục lột da phơi.

ü     Tiểu ngục đốt cổ họng.

ü     Tiểu ngục đốt thân thể.

ü     Tiểu ngục ăn phân.

ü     Tiểu ngục trâu cày ngựa xéo.

ü     Tiểu ngục rên la.

ü     Tiêu ngục đập đầu.

ü     Tiểu ngục chém ngang lung.

ü     Tiểu ngục phơi da trên cỏ.

Lễ Ngài ngày 16 tháng 5.

·  Đệ thất điện Thái Sơn Minh vương: Địa ngục Ngài cai quản gọi là Nhiệt Não (Nóng đầu), ở phía tây bắc ở Hoàng tuyền, có 16 ngục nhỏ là:

ü     Tiểu ngục ăn năn đau khổ.

ü     Tiểu ngục rét ở ngực.

ü     Tiểu ngục xẻo bắp đem nướng.

ü     Tiểu ngục đâm má bứt tóc.

ü     Tiểu ngục chó ăn đầu gối.

ü     Tiểu ngục chó nhai nuốt.

ü     Tiểu ngục đóng đầu sẻ trán.

ü     Tiểu ngục đá sập đè thân.

ü     Tiểu ngục chim dữ cắn mổ.

ü     Tiểu ngục lột da như lợn.

ü     Tiểu ngục rút móng chân.

 ü     Tiểu ngục kéo lưỡi xuyên lình.

ü     Tiểu ngục lôi ruột ra ngoài.

 ü     Tiểu ngục lừa đạp mèo cắn.

ü     Tiểu ngục cắt từng đốt tay.

ü     Tiểu ngục chảo dầu sôi.

Lễ Ngài ngày 27 tháng 3.

·  Đệ bát điện Đô Thị Minh vương: Ngài quản lí Địa ngục Đại Nhiệt Não, ở hướng Tây Hoàng tuyền, có 16 tiểu ngục:

ü     Tiểu ngục xe cán.

ü     Tiểu ngục buồn rầu.

ü     Tiểu ngục nghiền xương.

ü     Tiểu ngục lỗ thối ra nước.

ü     Tiểu ngục cắt thành miếng.

ü     Tiểu ngục chuồng nhốt.

ü     Tiểu ngục chặt tay chân.

ü     Tiểu ngục xẻ tạng phủ.

ü     Tiểu ngục đâm lấy tủy.

ü     Tiểu ngục kéo ruột.

ü     Tiểu ngục trông lò.

ü     Tiểu ngục nhìn thẳng.

ü     Tiểu ngục thủng ngực.

ü     Tiểu ngục đục đỉnh, bẻ răng.

ü     Tiểu ngục rút móng.

ü     Tiểu ngục chĩa gang.

Lễ Ngài ngày mùng 1 tháng 4.

·  Đệ cửu điện Bình Đẳng (Chính) Minh vương: Là vị Minh vương chủ quản địa ngục Vô Gián (không gián đoạn), âm hồn vào ngục này ngày đêm bị hành hạ tra tấn, Địa ngục của Bình Đẳng Vương nằm hướng tây nam của Hoàng tuyền, có 16 tiểu ngục:

ü     Tiểu ngục đập xương gõ thân.

ü     Tiểu ngục rút gân kéo xương.

ü     Tiểu ngục quạ ăn tim gan.

ü     Tiểu ngục chó ăn ruột phổi.

ü     Tiểu ngục vạc dầu nung nấu.

ü     Tiểu ngục đai xiết quanh đầu.

ü     Tiểu ngục trét óc vào nhím.

ü     Tiểu ngục đốt đầu moi não.

ü     Tiểu ngục dê chà thành bột.

ü     Tiểu ngục kẹp gỗ siết đầu.

ü     Tiểu ngục mài mòn trái tim.

ü     Tiểu ngục tưới nước xôi.

ü     Tiểu ngục ong vàng cắn đốt.

ü     Tiểu ngục mọt đục thân thể.

ü     Tiểu ngục rang nướng cháy ròn.

ü     Tiểu ngục rắn độc phun cắn.

Lễ Ngài vào ngày mùng 8 tháng 4.

·  Đệ thập điện Chuyển Luân Minh vương: Là Minh vương cai quản Ngục ở phía đông Hoàng tuyền, đây là nơi nhận các âm hồn từ các điện khác chuyển đến, sau khi đã hành hạ và thẩm định phúc tội của âm hồn rồi sẽ cho đi đầu thai kiếp khác. Mỗi tháng một lần các điện sẽ chuyển âm hồn tới đây, tới đây họ sẽ phải ăn cháo lú của Mạnh Bà để quên đi hết quá khứ rồi mới cho chuyển kiếp. Sau khi ăn cháo xong rồi, các âm hồn lần lượt theo phúc đức của mình bước lên cầu Nại Hà, có 6 cây cầu Nại Hà bằng vàng, bạc, ngọc, đá, gạch, cây sẽ theo tội phúc mà bước lên.

Bắc âm Phong đô Nguyên thiên Đại đế trao truyền cho Mẫu đệ Tứ Địa tiên quản cai nhân sinh và đất đai.

Nguồn: Sưu tầm

  • Hướng dẫn thanh toán