Phát âm chuẩn Tiếng Anh

Chia sẻ khóa học nhận ngay hoa hồng cực khủng lên đến 45% Thử ngay

Phát âm chuẩn Tiếng Anh

(0 lượt đánh giá khóa học)
Vũ Thùy Linh

Tổng quan

Có phải bạn đang:
- Mất gốc tiếng Anh hoặc học từ không biết gì nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu?
- Muốn tự tin giao tiếp với người nước ngoài nhưng lại sợ nói sai và không nghe được người nước ngoài nói?
- Muốn sở hữu bộ âm chuẩn 100% âm Anh - Mỹ để thấy việc nghe nói tiếng Anh cực kì dễ, thêm yêu thích và tự tin nói tiếng Anh?
Yêu cầu của khóa học
- Máy tính/điện thoại kết nối Internet.
Lợi ích từ khóa học
Khi tham gia khóa học bạn sẽ:
- Đọc đúng được TOÀN BỘ 44 nguyên âm và phụ âm tiếng Anh.
- Nói được bất kì từ nào trong tiếng Anh CHUẨN 100% NGỮ ÂM VÀ TRỌNG ÂM.
- Nói CHUẨN VÀ TỰ TIN giao tiếp tiếng Anh các câu đơn giản.
- Cải thiện khả năng NGHE tiếng Anh một cách rõ rệt.
- Có thể HƯỚNG DẪN người khác nói chuẩn tiếng Anh.
Đối tượng mục tiêu
- Bạn là bất kì ai muốn NÓI CHUẨN tiếng Anh 100% Anh Mỹ và cải thiện khả năng NGHE.
- Bạn là sinh viên, người đi làm thực sự muốn giỏi nghe nói tiếng Anh mà lại muốn TIẾT KIỆM THỜI GIAN học.
- Bạn là bố mẹ muốn nói chuẩn tiếng Anh để DẠY LẠI VÀ HỌC CÙNG CON.
Giáo trình
6 phụ âm cơ bản đầu tiên
 • Bài 1
  Hướng dẫn tập âm "TH không rung" /θ/ (Phần 1)
  09:18
  Học thử
 • Bài 2
  Hướng dẫn tập âm "TH không rung" /θ/ (Phần 2)
  07:48
 • Bài 3
  Hướng dẫn tập âm "TH không rung" /θ/ (Phần 3)
  10:20
 • Bài 4
  Hướng dẫn tập âm "TH rung" /θ/ (Phần 1)
  09:19
  Học thử
 • Bài 5
  Hướng dẫn tập âm "TH rung" /θ/ (Phần 2)
  10:04
 • Bài 6
  Hướng dẫn tập âm "TH rung" /θ/ (Phần 3)
  12:07
 • Bài 7
  Hướng dẫn tập âm "S" /s/ (Phần 1)
  10:01
 • Bài 8
  Bài 8: Hướng dẫn tập âm "S" /s/ (Phần 2)
  07:13
 • Bài 9
  Hướng dẫn tập âm "S" /s/ (Phần 3)
  10:47
 • Bài 10
  Hướng dẫn tập âm "Z" /z/ (Phần 1)
  11:29
 • Bài 11
  Hướng dẫn tập âm "Z" /z/ (Phần 2)
  09:16
 • Bài 12
  Hướng dẫn tập âm "Z" /z/ (Phần 3)
  09:35
 • Bài 13
  Hướng dẫn tập âm "F" /f/ (Phần 1)
  07:55
 • Bài 14
  Hướng dẫn tập âm "F" /f/ (Phần 2)
  12:55
 • Bài 15
  Hướng dẫn tập âm "F" /f/ (Phần 3)
  14:59
 • Bài 16
  Hướng dẫn tập âm "F" /f/ (Phần 4)
  12:01
 • Bài 17
  Hướng dẫn tập âm "V" /v/ (Phần 1)
  12:03
 • Bài 18
  Hướng dẫn tập âm "V" /v/ (Phần 2)
  10:49
 • Bài 19
  Hướng dẫn tập âm "V" /v/ (Phần 3)
  08:18
9 phụ âm quan trọng tiếp theo
 • Bài 20
  Hướng dẫn tập âm "T" /t/ (Phần 1)
  15:48
 • Bài 21
  Hướng dẫn tập âm "T" /t/ (Phần 2)
  15:04
 • Bài 22
  Hướng dẫn tập âm "T" /t/ (Phần 3)
  06:58
 • Bài 23
  Hướng dẫn tập âm "T" /t/ (Phần 4)
  13:00
 • Bài 24
  Hướng dẫn tập âm "T" /t/ (Phần 5)
  12:40
 • Bài 25
  Hướng dẫn tập âm "D" /d/ (Phần 1)
  10:13
 • Bài 26
  Hướng dẫn tập âm "D" /d/ (Phần 2)
  10:12
 • Bài 27
  Hướng dẫn tập âm "D" /d/ (Phần 3)
  09:04
 • Bài 28
  Hướng dẫn tập âm "D" /d/ (Phần 4)
  08:09
 • Bài 29
  Hướng dẫn tập âm "Sh không rung" (Phần 1)
  14:04
 • Bài 30
  Hướng dẫn tập âm "Sh không rung" (Phần 2)
  15:22
 • Bài 31
  Hướng dẫn tập âm "Sh không rung" (Phần 3)
  12:59
 • Bài 32
  Hướng dẫn tập âm "Sh rung" (Phần 1)
  09:22
 • Bài 33
  Hướng dẫn tập âm "Sh rung" (Phần 2)
  08:23
 • Bài 34
  Hướng dẫn tập âm "Sh rung" (Phần 3)
  08:41
 • Bài 35
  Hướng dẫn tập âm "Ch" /tʃ/ (Phần 1)
  17:05
 • Bài 36
  Hướng dẫn tập âm "Ch" /tʃ/ (Phần 2)
  17:39
 • Bài 37
  Hướng dẫn tập âm "d3" (Phần 1)
  09:48
 • Bài 38
  Hướng dẫn tập âm "d3" (Phần 2)
  08:53
 • Bài 39
  Hướng dẫn tập âm "d3" (Phần 3)
  13:37
 • Bài 40
  Hướng dẫn tập âm "W" /W/ (Phần 1)
  10:05
 • Bài 41
  Hướng dẫn tập âm "W" /W/ (Phần 2)
  08:09
 • Bài 42
  Hướng dẫn tập âm "W" /W/ (Phần 3)
  09:28
 • Bài 43
  Hướng dẫn tập âm "KW" /KW/ (Phần 1)
  07:59
 • Bài 44
  Hướng dẫn tập âm "KW" /KW/ (Phần 2)
  08:50
 • Bài 45
  Hướng dẫn tập âm "Y" (Phần 1)
  10:45
 • Bài 46
  Hướng dẫn tập âm "Y" (Phần 2)
  08:19
Các âm ghép trong tiếng Anh
 • Bài 47
  Hướng dẫn tập âm "TR" /TR/ (Phần 1)
  10:19
 • Bài 48
  Hướng dẫn tập âm "TR" /TR/ (Phần 2)
  08:36
 • Bài 49
  Hướng dẫn tập âm "DR" /DR/ (Phần 1)
  10:54
 • Bài 50
  Hướng dẫn tập âm "DR" /DR/ (Phần 2)
  09:47
 • Bài 51
  Hướng dẫn tập âm "FR" (Phần 1)
  08:46
 • Bài 52
  Hướng dẫn tập âm "FR" (Phần 2)
  12:17
 • Bài 53
  Hướng dẫn tập âm "VR" /VR/
  08:49
 • Bài 54
  Hướng dẫn tập âm "K" /k/ (Phần 1)
  06:47
 • Bài 55
  Hướng dẫn tập âm "K" /k/ (Phần 2)
  12:02
 • Bài 56
  Hướng dẫn tập âm "KR" /kr/ (Phần 1)
  08:45
 • Bài 57
  Hướng dẫn tập âm "KR" /kr/ (Phần 2)
  07:49
 • Bài 58
  Hướng dẫn tập âm "G" /g/ (Phần 1)
  10:05
 • Bài 59
  Hướng dẫn tập âm "G" /g/ (Phần 2)
  11:57
 • Bài 60
  Hướng dẫn tập âm "GR" (Phần 1)
  08:29
 • Bài 61
  Hướng dẫn tập âm "GR" (Phần 2)
  06:59
 • Bài 62
  Hướng dẫn tập âm "P" /p/ (Phần 1)
  08:21
 • Bài 63
  Hướng dẫn tập âm "P" /p/ (Phần 2)
  08:52
 • Bài 64
  Hướng dẫn tập âm "PR" (Phần 1)
  11:59
 • Bài 65
  Hướng dẫn tập âm "PR" (Phần 2)
  06:39
 • Bài 66
  Hướng dẫn tập âm "B" /b/ (Phần 1)
  10:07
 • Bài 67
  Hướng dẫn tập âm "B" /b/ (Phần 2)
  11:48
 • Bài 68
  Hướng dẫn tập âm "BR" /br/ (Phần 1)
  13:27
 • Bài 69
  Hướng dẫn tập âm "BR" /br/ (Phần 2)
  07:10
 • Bài 70
  Hướng dẫn tập âm "STR" /str/ (Phần 1)
  11:05
 • Bài 71
  Hướng dẫn tập âm "STR" /str/ (Phần 2)
  09:10
 • Bài 72
  Hướng dẫn tập âm "THR" /thr/ (Phần 1)
  10:10
 • Bài 73
  Hướng dẫn tập âm "THR" /thr/ (Phần 2)
  09:30
Giá khóa học 599.000đ
 • Chủ đề Ngoại ngữ
 • Số bài học 73
 • Thời lượng video 12:37:32
 • Thời hạn sử dụng 12 tháng kể từ
  ngày thanh toán
Thêm vào giỏ hàng
Mua 1 lần
học lâu dài
Học mọi lúc
mọi nơi
Dễ hiểu
dễ áp dụng
Kiến thức
sâu rộng
Vũ Thùy Linh
Giám đốc công ty TNHH đào tạo Lego
121
Học viên
8
Bài giảng
1
Đánh giá
Cô là nhà đào tạo, tác giả, diễn giả truyền cảm hứng học tiếng Anh cho hàng triệu người Việt Nam. Trong hơn 7 năm nghiên cứu các phương pháp học tiếng Anh hàng đầu thế giới, đồng thời đúc kết kinh nghiệm từ thực tế học tiếng Anh của bản thân, Ms.Linh Vũ đã sáng tạo ra phương pháp học tiếng Anh mới, hiệu quả và phù hợp nhất với người Việt. Cô đã giúp đỡ hàng ngàn người từ không biết gì có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh trong thời gian vô cùng ngắn. Khóa học "Luyện Phản Xạ Giao Tiếp" là một phần trong chương trình luyện kỹ năng tiếng Anh hiệu quả cho người Việt học tiếng Anh (gồm ba khóa học kết hợp cùng bộ ba cuốn sách bổ trợ), là khóa học thứ hai, sau khóa "Phát Âm Chuẩn Tiếng Anh" được cô dành rất nhiều tâm sức thiết kế sáng tạo ra dành riêng cho người Việt học tiếng Anh. Với sứ mệnh: “Biến tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 của người Việt”, các chương trình chia sẻ về phương pháp học tiếng Anh hiệu quả của cô không chỉ được tổ chức ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh mà ngày càng lan rộng ra tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc và thu hút được đông đảo người học tiếng Anh tham gia. Ms.Linh Vũ đã và đang truyền cảm hứng, đam mê học tiếng Anh cũng như chia sẻ bí quyết “Học tiếng Anh trong 100 giờ” của cô đến tất cả mọi người, giúp người Việt sử dụng tiếng Anh như một công cụ để học tập, làm việc, phát triển bản thân và hội nhập với toàn thế giới”.
 • Hướng dẫn thanh toán