Chia sẻ khóa học nhận ngay hoa hồng cực khủng lên đến 45% Thử ngay

Lập trình backend cho website bằng php,mysql theo mô hình MVC với Codeigniter

(0 lượt đánh giá khóa học)
Nguyễn Đức Việt

Tổng quan

Bạn muốn tự mình tạo Website bán hàng hoặc trang trình bày sản phẩm?

Bạn muốn thiết kế blog cho cá nhân, trang Web giới thiệu công ty, cửa hàng?

Chắc chắn bạn cần phải biết qua PHP và Mô hình MVC:
- PHP: là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay.
- Mô hình MVC: là mô hình phát triển phần mềm chuyên nghiệp nhất

Nội dung khóa học:
- Học lập trình hướng đối tượng PHP từ cơ bản với các toán tử, biến, mảng, các hàm chức năng và các kiểu dữ liệu,... để áp dụng trong việc lập trình.
- Cách kết nối, tạo bảng dữ liệu, trong MySQL, cách sử dụng PHP để gọi dữ liệu và hiển thị trên web.
- Cách cài đặt và sử dụng Code Editor, Kiểu dữ liệu hiện đại Json, Jquery, Hay Bootstrap,...
- Hơn 20+ ứng dụng thực hành thực tế trong ứng dụng quản lý sim, quản lý nhà hàng, khách sạn,... Học cách tư duy trong cách lập trình từ việc xây dựng kiểu dữ liệu, cách kết hợp phương pháp, ...

Điểm khác biệt của khóa học này so với các khóa học online khác cùng chủ đề lập trình PHP là gì vậy ?

Khác người trình bày bạn ạ. Mình nghĩ cũng ảnh hưởng một phần đó, mỗi người một cách trình bày và tiếp cận khác nhau, sẽ hợp với từng người khác nhau, hi vọng bạn và mình "tương thích". Hơn nữa mình tự tin ở phần là rất chi tiết, mình nghĩ là không ai nói chi tiết như thế bạn ạ, để đảm bảo là bạn hiểu tận ngóc ngách và bản chất của vấn đề. Einestern đã nói là nếu bạn không thể giải thích cho một đứa trẻ hiểu thì bạn cũng chẳng hiểu rõ vấn đề. Bạn thử học nhé.
Yêu cầu của khóa học
- Laptop, điện thoại có kết nối internet.
Lợi ích từ khóa học
- Thành thạo lập trình Backend cho website.
- Ứng dụng PHP/Mysql theo mô hình MVC.
- Là cách tư duy lập trình theo hướng Model - View - Controller <~~ đây là vấn đề rất quan trọng trong lập trình hiện đại.
- Tự làm một số phần mềm quản lý cho riêng mình, quản lý contact, quản lý công việc, quản lý hàng.
Đối tượng mục tiêu
- Học sinh, sinh viên học về công nghệ thông tin.
- Những bạn muốn tìm hiểu và phát triển sử dụng mô hình MVC.
- Những cá nhân muốn học và trở thành lập trình viên website.
- Những bạn muốn tự lập trình backend cho website của mình.
Giáo trình
Phần 1 - Cài đặt công cụ lập trình
 • Bài 1
  Giới thiệu khóa học lập trình php mysql theo kiến trúc MVC
  07:26
  Học thử
 • Bài 2
  Cài đặt code editor
  10:50
  Học thử
 • Bài 3
  Cài đặt plugin MVC cho code editor
  08:28
Phần 2 - Cài đặt môi trường và kiến trúc MVC
 • Bài 4
  Cài đặt server ảo và chạy file php đầu tiên
  05:52
 • Bài 5
  Cài đặt kiến trúc MVC
  08:28
Phần 3 - Ứng dụng MVC đầu tiên
 • Bài 6
  Lý thuyết về kiến trúc MVC
  16:23
 • Bài 7
  Tạo và chạy ứng dụng mvc đầu tiên
  14:45
 • Bài 8
  Cách truyền dữ liệu từ controller vào trong view thế nào
  13:19
Phần 4 - Học Mysql tạo cơ sở dữ liệu và kết nối
 • Bài 9
  Lý thuyết về Mysql
  08:49
 • Bài 10
  Tạo bảng dữ liệu trong mysql thế nào
  09:41
 • Bài 11
  Các bước lập trình trong kiến trúc MVC để thêm dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu
  12:03
Phần 5 - Hoàn thiện dự án đầu tiên với MVC và Mysql
 • Bài 12
  Cài đặt kiến trúc MVC, tạo view, và chạy thử
  09:34
 • Bài 13
  Các bước cài đặt thư viện trong mô hình MVC
  10:32
 • Bài 14
  Controller nhận dữ liệu từ view thế nào
  12:01
 • Bài 15
  Xử lý tầng dữ liệu
  13:22
 • Bài 16
  Tóm tắt kiến thức
  11:41
Phần 6 - Giới thiệu về dữ liệu kiểu mảng
 • Bài 17
  Lý thuyết về mảng
  11:17
 • Bài 18
  Kỹ thuật tạo và duyệt mảng
  16:51
Phần 7 - Bài toán kinh điển - Lập trình thêm + sửa + xóa dữ liệu với PHP-Mysql
 • Bài 19
  Khởi tạo controller showData
  07:13
 • Bài 20
  Phương thức truyền dữ liệu từ Model sang View
  11:14
 • Bài 21
  Duyệt mảng trong View sau khi nhận dữ liệu
  05:33
 • Bài 22
  Xóa dữ liệu trong mysql
  17:14
 • Bài 23
  Sử dụng hàm require
  05:12
 • Bài 24
  Viết hàm sửa dữ liệu theo MVC
  10:09
 • Bài 25
  Nhận dữ liệu từ controller thế nào
  07:47
 • Bài 26
  Hoàn thiện phần thêm sửa dữ liệu
  14:06
Phần 8 - Học PHP Mysql qua bài số 2 - quản lý nhân sự
 • Bài 27
  Giới thiệu project số 2 - lập trình backend cho website quản lý nhân sự
  07:03
 • Bài 28
  Phân tích cơ sở dữ liệu
  05:29
Phần 9 - Thiết kế dữ liệu và thiết kế frontend bằng bootstrap 4
 • Bài 29
  Tạo dữ liệu mới và cài đặt môi trường lập trình
  07:45
 • Bài 30
  Thiết kế nhanh phần frontend
  09:33
Phần 10 - Lập trình chức năng thêm dữ liệu
 • Bài 31
  Chuyển phần frontend vào view
  04:50
 • Bài 32
  Tạo View thêm dữ liệu
  13:04
 • Bài 33
  Dùng controller lấy dữ liệu từ view
  07:20
 • Bài 34
  Xử lý phần chức năng upload file ảnh trong PHP
  12:17
 • Bài 35
  Hoàn thiện phần chức năng thêm nhân sự cho backend
  13:22
Phần 11 - Lập trình chức năng sửa và xóa dữ liệu
 • Bài 36
  Chuyển dữ liệu vào view trong cùng một controller
  04:50
 • Bài 37
  Hoàn thiện và sửa lỗi tiếng việt trên mysql
  05:39
 • Bài 38
  Chuẩn bị view và controller xử lý phần sửa nội dung nhân viên
  06:20
 • Bài 39
  Giải thích về phương thức trao đổi dữ liệu thông qua URL
  07:24
 • Bài 40
  Điều hướng và lấy dữ liệu từ mysql
  08:44
 • Bài 41
  Nhận dữ liệu trong view
  06:24
 • Bài 42
  Viết hàm controller xử lý việc sửa ảnh và upload ảnh
  13:16
 • Bài 43
  Hoàn thiện tính năng sửa dữ liệu nhân sự
  10:24
 • Bài 44
  Xóa dữ liệu bằng id
  06:11
Phần 12 - Viết jquery cho Frontend load dữ liệu mà ko cần load lại trang
 • Bài 45
  Giới thiệu jquery ajax
  08:33
 • Bài 46
  Sử dụng jquery trao đổi dữ liệu mà không cần load lại trang web
  12:07
 • Bài 47
  Sử dụng jquery thao tác với dữ liệu đồng thời thao tác với giao diện
  13:14
 • Bài 48
  Sử dụng jquery xử lý upload mà không cần tải lại trang
  17:30
 • Bài 49
  Hoàn thiện backend cho web quản lý nhân sự
  03:32
Phần 13 - Kiểu dữ liệu hiện đại - JSON
 • Bài 50
  Giới thiệu kiểu dữ liệu json sử dụng trong lập trình hiện đại
  05:30
 • Bài 51
  Cài đặt project và môi trường code
  06:45
 • Bài 52
  Cài đặt đường dẫn ngắn cho project và một số snippet thường dùng
  09:19
Phần 14 - Hiểu bản chất của json thông qua làm một web hoàn chỉnh
 • Bài 53
  Hiểu bản chất của json thông qua ví dụ
  10:37
 • Bài 54
  Đưa dữ liệu json vào mysql
  07:30
 • Bài 55
  Cách duyệt dữ liệu cho các phần tử trong mảng json
  11:47
 • Bài 56
  Xóa phần tử trong chuỗi json thế nào
  13:26
 • Bài 57
  Hoàn thiện chức năng xóa với kiểu json
  12:23
 • Bài 58
  Thao tác thêm dữ liệu json thế nào
  14:00
 • Bài 59
  Hoàn thiện chức năng xóa một phần tử trong json
  05:20
 • Bài 60
  Sửa tất cả dữ liệu trong một form thế nào
  08:38
 • Bài 61
  Các thao tác xử lý xử dữ liệu json
  13:57
Phần 15 - Đưa Json vào lập trình backend
 • Bài 62
  Giới thiệu project sử dụng json cho lập trình backend
  08:44
 • Bài 63
  Phân tích dữ liệu theo hướng json
  08:49
Phần 16 - Chức năng thêm mởi slide ảnh dùng Json
 • Bài 64
  Setup project
  04:26
 • Bài 65
  Tạo view thêm mới dữ liệu
  12:37
 • Bài 66
  Thêm dữ liệu bằng model và controller
  16:59
 • Bài 67
  Sửa lỗi và hoàn thiện tính năng thêm mới slide
  13:21
Phần 17 - Hoàn thiện Backend cho phần slide
 • Bài 68
  Các bước, các hàm cần viết để xử lý phần edit hàng loạt
  05:49
 • Bài 69
  Hoàn thiện Form sửa cho tất cả slide
  11:09
 • Bài 70
  Truyền mảng dữ liệu sửa vào controller
  06:25
 • Bài 71
  Xử lý logic cho phần upload hàng loạt
  15:09
 • Bài 72
  Hoàn thiện backend cho phần slide
  07:00
Phần 18 - Hoàn thiện Frontend cho phần slide
 • Bài 73
  Setup phần dữ liệu và phần frontend
  10:24
 • Bài 74
  Hoàn thiện kết nối frontend và backend
  13:21
Phần 19 - Tổng kết khóa học và các kiến thức sẽ học phần nâng cao
 • Bài 75
  Tổng kết khóa học và các kiến thức sẽ học phần nâng cao
  13:40
Giá khóa học 249.000đ
 • Chủ đề Tin học văn phòng
 • Số bài học 75
 • Thời lượng video 12:31:46
 • Thời hạn sử dụng 12 tháng kể từ
  ngày thanh toán
Thêm vào giỏ hàng
Mua 1 lần
học lâu dài
Học mọi lúc
mọi nơi
Dễ hiểu
dễ áp dụng
Kiến thức
sâu rộng
Nguyễn Đức Việt
Giảng viên Thiết kế web tại FPT - Arena
51
Học viên
91
Bài giảng
1
Đánh giá
Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, khóa 49, khoa Công nghệ phần mềm. Giảng viên Thiết kế web tại FPT - Arena. Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực thiết kế web, anh đã đào tạo hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp và làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế web chuyên nghiệp. Tham gia rất nhiều dự án web cho FPT và các dự án về thiết kế web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở.
 • Hướng dẫn thanh toán