Chia sẻ khóa học nhận ngay hoa hồng cực khủng lên đến 45% Thử ngay

Lập dự toán chi tiết công trình dân dụng

(0 lượt đánh giá khóa học)
Uông Mạnh Thắng

Tổng quan

Bạn là sinh viên, kỹ sư chuẩn bị đi làm hoặc đã và đang công tác trong ngành xây dựng mới bắt đầu tìm hiểu về dự toán?

Bạn là người đang làm về dự toán nhưng không được đào tạo bài bản?

Dù bạn học trung cấp, cao đẳng hay đại học, bạn hoàn toàn được đào tạo bài bản trong khóa học này.

Khóa học sẽ hưỡng dẫn bài bản,chi tiết 3 trong 1 những chuyên môn như: Đọc và phân tích bản vẽ - Đo bóc khối lượng – Lập dự toán toàn bộ công trình theo các quy định của Thông tư 06/2016/TT-BXD và hệ thống định mức hiện hành. Đây là những yếu điểm của các kỹ sư trẻ hiện nay.
- Biến toàn bộ lý thuyết khó hiểu thành thực hành chi tiết đến từng con số. Khi học bạn luôn có cảm giác đang cùng với đồng nghiệp khác làm trực tiếp vào công trình.
- Sau khóa học bạn có trong mình một tư duy, một sự hiểu biết sâu về định mức, về pháp luật xây dựng để đưa ra những sản phẩm là hồ sơ dự toán các công trình đảm bảo phù hợp với pháp luật, hiệu quả kinh tế và đủ cơ sở để giải trình, bảo vệ trước các cơ quan quản lý. Đây là điều mà hiện nay bạn khó có thể tìm được một khóa học cụ thể và chi tiết như vậy.
- Phương pháp giảng dạy: Tối giản lý thuyết, biến lý thuyết thành các tính toán trực tiếp trên một phần mềm dự toán. Điều này giúp bạn nhớ và hiểu sâu lý thuyết hơn. Bạn sẽ lần lượt có được những câu trả lời vì sao phần mềm tính toán như vậy?... kiểm soát phần mềm theo ý đồ, theo tư duy biện luận khoa học và có cơ sở. Sau khóa học bạn hoàn toàn không lệ thuộc vào phần mềm trên phương châm "BẠN LÀM CHỦ PHẦN MỀM" chứ không để "PHẦN MỀM LÀM CHỦ BẠN".
Yêu cầu của khóa học
- Điện thoại, máy tính có kết nối internet.
Lợi ích từ khóa học
- Tự tin lập dự toán của một công trình dân dụng thông thường.
- Có được nền tảng kiến thức dự toán vững chắc để đi đến chuyên nghiệp trong lĩnh vực Lập và quản lý chi phí, đó là giỏi về dự toán, thẩm tra dự toán và Lập tổng mức đầu tư.
- Biết đọc và phân tích bản vẽ tốt.
- Biết đo bóc khối lượng và giải trình khối lượng mình tính toán.
- Có rất nhiều cơ hội làm việc ở những đơn vị uy tín, thu nhập tốt và quan trọng là có cơ hội phát triển lên cao trong ngành (có một thực tế là hiện nay các doanh nghiệp, tập đoàn tuyển dụng kỹ sư đều đòi hỏi phải biết đọc bản vẽ, đo bóc khối lượng và lập dự toán công trình, ưu tiên cao cho những ai giỏi về dự toán - đặc biệt là công trình Dân dụng đang có nhu cầu phát triển cao).
- Giỏi về dự toán: Bạn lập và kiểm soát tuyệt vời về Lập giá chào thầu, quản lý hợp đồng, xử lý hồ sơ phát sinh và điều chỉnh hợp đồng xây dựng (một công việc vô cùng quan trọng với nhà thầu thi công mà các đơn vị vẫn luôn đi tìm các cán bộ này).
Đối tượng mục tiêu
- Các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành kế toán xây dựng.
- Nhân viên kế toán mảng xây dựng.
Giáo trình
Phần 1: Giới thiệu tổng quan
 • Bài 1
  Giới thiệu khóa học: Lập dự toán công trình Dân dụng
  02:24
  Học thử
 • Bài 2
  Tổng quan về lĩnh vực lập hồ sơ Dự toán công trình
  09:30
  Học thử
 • Bài 3
  Giới thiệu hệ thống Định mức hiện hành
  09:00
  Học thử
 • Bài 4
  Nội dung của dự toán công trình
  16:52
  Học thử
Phần 2: Thực hành xác định bảng dự toán chi phí xây dựng
 • Bài 5
  Phân tích hồ sơ thiết kế
  05:05
  Học thử
 • Bài 6
  Công tác đào móng
  11:09
 • Bài 7
  Chọn trục cần tính và tập tra TCVN 4447
  10:01
 • Bài 8
  Tính đào trục 1 và 10
  09:06
 • Bài 9
  Tính đào trục 2 đến 9
  08:20
 • Bài 10
  Phân tích bản vẽ trục A đến D
  09:27
 • Bài 11
  Tính đào trục A đến D
  05:55
 • Bài 12
  Lựa chọn đầu việc bê tông lót và bóc khối lượng
  09:46
 • Bài 13
  Tính bê tông lót các trục còn lại
  06:28
 • Bài 14
  Lựa chọn mã hiệu ván khuôn lót
  07:10
 • Bài 15
  Bóc khối lượng ván khuôn lót
  07:57
 • Bài 16
  Trừ giao ván khuôn lót
  05:17
 • Bài 17
  Lựa chọn mã hiệu bê tông móng
  12:57
 • Bài 18
  Bóc khối lượng bê tông móng trục 1&10
  09:05
 • Bài 19
  Bóc khối lượng bê tông móng trục 2->9
  05:51
 • Bài 20
  Bóc khối lượng bê tông móng trục 4&7
  05:38
 • Bài 21
  Phân tích bản vẽ trục A+B+C+D
  18:55
 • Bài 22
  Bê tông đế móng trục A+B+C+D (từ trục 1_2 và 9_10)
  04:03
 • Bài 23
  Bê tông phần vát A+B+C+D từ trục 1_2 và 9_10
  14:10
 • Bài 24
  Bê tông phần vát A+B+C+D các trục còn lại
  08:53
 • Bài 25
  Lựa chọn đầu việc cho ván khuôn móng
  09:55
 • Bài 26
  Phân tích bản vẽ tính ván khuôn móng
  08:12
 • Bài 27
  Tính ván khuôn móng trục 1+10
  06:59
 • Bài 28
  Tính ván khuôn móng trục 2 đến 9
  07:51
 • Bài 29
  Tính ván khuôn móng trục A+B+C+D
  08:09
 • Bài 30
  Trừ giao ván khuôn và Cốt thép móng
  09:58
 • Bài 31
  Lựa chọn mã hiệu bê tông cổ cột
  09:57
 • Bài 32
  Bóc khối lượng bê tông cổ cột
  04:25
 • Bài 33
  Chọn mã hiệu cho ván khuôn cổ cột
  10:42
 • Bài 34
  Bóc khối lượng ván khuôn cổ cột và Cốt thép cổ cột
  09:06
 • Bài 35
  Lựa chọn mã hiệu xây tường móng
  09:57
 • Bài 36
  Bóc khối lượng xây tường móng
  10:21
 • Bài 37
  Công tác giằng tường móng
  09:27
 • Bài 38
  Lựa chọn mã hiệu đắp hoàn trả
  09:03
 • Bài 39
  Bóc khối lượng đắp hoàn trả
  07:24
 • Bài 40
  Trừ chiếm chỗ đắp hoàn trả
  08:00
 • Bài 41
  Bài toán vận chuyển theo ĐM 1776
  13:37
 • Bài 42
  Xác định mã hiệu vận chuyển
  12:18
 • Bài 43
  Lựa chọn mã hiệu đắp cát nền
  07:57
 • Bài 44
  Bóc khối lượng đắp cát nền
  10:44
 • Bài 45
  Lựa chọn mã hiệu bê tông nền
  03:23
 • Bài 46
  Bóc khối lượng bê tông nền trục 1 đến 6
  07:22
 • Bài 47
  Bóc khối lượng bê tông nền các trục còn lại
  04:33
 • Bài 48
  Lựa chọn mã hiệu bê tông cột
  10:53
 • Bài 49
  Phân tích phương pháp bóc khối lượng cột
  08:41
 • Bài 50
  Bóc khối lượng bê tông cột
  08:15
 • Bài 51
  Lựa chọn mã hiệu ván khuôn cột
  08:41
 • Bài 52
  Phân tích tư duy bóc ván khuôn cột
  08:23
 • Bài 53
  Bóc ván khuôn cột
  07:41
 • Bài 54
  Trừ giao ván khuôn cột
  05:16
 • Bài 55
  Cốt thép cột
  07:41
 • Bài 56
  Chọn mã hiệu bê tông dầm
  09:06
 • Bài 57
  Tư duy bóc khối lượng bê tông dầm
  08:48
 • Bài 58
  Khối lượng bê tông dầm D1_D2_D3 (Tầng 2)
  08:39
 • Bài 59
  Khối lượng bê tông dầm D3A_D3B (Tầng 2)
  06:34
 • Bài 60
  Khối lượng bê tông dầm tầng 3 và mái
  09:16
 • Bài 61
  Mã hiệu ván khuôn dầm
  04:59
 • Bài 62
  Tính ván khuôn dầm
  10:15
 • Bài 63
  Khối lượng ván khuôn dầm
  04:46
 • Bài 64
  Trừ giao ván khuôn dầm
  08:18
 • Bài 65
  Cốt thép dầm
  10:15
 • Bài 66
  Công tác Bê tông sàn
  05:14
 • Bài 67
  Khối lượng bê tông sàn tầng 2 và 3
  08:30
 • Bài 68
  Trừ lỗ thủng chiếm chỗ sàn
  05:44
 • Bài 69
  Khối lượng bê tông sàn tầng mái
  09:16
 • Bài 70
  Ván khuôn sàn
  07:00
 • Bài 71
  Khối lượng ván khuôn sàn tầng 2 và 3
  09:58
 • Bài 72
  Khối lượng ván khuôn sàn tầng Mái
  09:45
 • Bài 73
  Công tác cốt thép sàn
  03:36
 • Bài 74
  Bê tông cầu thang
  05:49
 • Bài 75
  Phân tích bản vẽ kết cấu thang
  09:08
 • Bài 76
  Bóc khối lượng bê tông cầu thang
  09:02
 • Bài 77
  Lựa chọn mã hiệu ván khuôn cầu thang
  08:13
 • Bài 78
  Bóc KL ván khuôn bản thang
  08:19
 • Bài 79
  Lựa chọn mã hiệu cho các công tác lanh tô
  08:45
 • Bài 80
  Bóc khối lượng lanh tô
  06:50
 • Bài 81
  Tổng kết phần kết cấu
  07:25
 • Bài 82
  Phân tích bản vẽ kiến trúc
  10:31
 • Bài 83
  Phân tích Định mức 1264 xây gạch không nung
  07:41
 • Bài 84
  Xác định hao phí cho công tác xây tường 22
  08:49
 • Bài 85
  Phân tích tư duy bóc khối xây
  09:41
 • Bài 86
  Bóc KL xây trục 2 đến 6 tầng 1
  07:42
 • Bài 87
  Bóc KL xây trục A tầng 1
  08:26
 • Bài 88
  Bóc KL xây trục B_C_D tầng 1
  09:57
 • Bài 89
  Bóc KL xây tầng 2+3
  07:11
 • Bài 90
  Bóc KL xây bo chân thu hồi
  04:39
 • Bài 91
  Bóc KL xây thu hồi trục 2+9
  08:54
 • Bài 92
  Trừ chiếm chỗ xây tường 220
  07:31
 • Bài 93
  Trừ chiếm chỗ lanh tô và các bộ phận khác
  05:20
 • Bài 94
  Lựa chọn mã hiệu xây seno_mái sản
  09:28
 • Bài 95
  Bóc khối lượng xây seno_mái sảnh
  08:54
 • Bài 96
  Lựa chọn mã hiệu xây tường 110
  08:18
 • Bài 97
  Phân tích bản vẽ xây khu WC
  05:22
 • Bài 98
  Bóc Khối lượng xây tường 110
  08:33
 • Bài 99
  Bóc xây tường 110 WC2
  10:20
 • Bài 100
  Bóc xây tường 110 WC3
  07:13
 • Bài 101
  Bóc xây tường thu hồi 110 và trừ chiếm chỗ
  05:00
 • Bài 102
  Công tác xây trụ cột
  09:24
 • Bài 103
  Công tác xây cầu thang
  05:27
 • Bài 104
  Lựa chọn mã hiệu trát ngoài
  09:24
 • Bài 105
  Tư duy khi bóc KL trát
  05:30
 • Bài 106
  Phân biệt trát dầm cột tường
  07:00
 • Bài 107
  Trát ngoài trục A_D và D_A
  10:39
 • Bài 108
  Trát ngoài trục 1_10 và 10_1
  10:30
 • Bài 109
  Lựa chọn đầu việc Trát trong
  05:01
 • Bài 110
  Bóc KL trát trong các phòng
  09:08
 • Bài 111
  Bóc KL trát hành lang A-B
  08:06
 • Bài 112
  Bóc KL trát trục 5_6
  09:58
 • Bài 113
  Bóc KL trát hành lang C-D và thang
  08:10
 • Bài 114
  Bóc KL trát khu WC1 tầng 1
  06:00
 • Bài 115
  Bóc KL trát khu WC3 tầng 1
  09:29
 • Bài 116
  Trừ cửa chiếm chỗ
  06:56
 • Bài 117
  Bóc trát trong tầng 2
  09:10
 • Bài 118
  Trừ cửa tầng 2
  03:43
 • Bài 119
  Bóc trát trong tầng 3
  09:37
 • Bài 120
  Trừ cửa chiếm chỗ tầng 3
  04:52
 • Bài 121
  Trát sê nô
  09:54
 • Bài 122
  Trát trụ cột
  07:55
 • Bài 123
  Trát cầu thang
  10:00
 • Bài 124
  Trát các vị trí còn lại của cầu thang
  09:37
 • Bài 125
  Trát trần tầng 1
  07:26
 • Bài 126
  Trát trần hành lang và WC tầng 1
  05:13
 • Bài 127
  Trát trần tầng 2_3
  08:52
 • Bài 128
  Trát Dầm
  09:55
 • Bài 129
  Phân tích bản vẽ lát nền
  06:01
 • Bài 130
  Xác định mã hiệu lát đá tự nhiên cầu thang và tam cấp
  07:07
 • Bài 131
  Bóc KL lát cầu thang
  08:09
 • Bài 132
  Bóc KL ốp lát tam cấp
  09:49
 • Bài 133
  Lựa chọn mã hiệu lát nền
  05:43
 • Bài 134
  Bóc KL lát nền các phòng
  07:33
 • Bài 135
  Bóc KL lát nền các vị trí còn lại
  09:58
 • Bài 136
  Công tác lát WC
  10:37
 • Bài 137
  Công tác ốp WC
  05:48
 • Bài 138
  Chống thấm khu WC
  07:17
 • Bài 139
  Công tác ốp gạch thẻ
  07:17
 • Bài 140
  Bóc khối lượng ốp gạch thẻ
  06:32
 • Bài 141
  Sơn ngoài nhà
  10:36
 • Bài 142
  Sơn trong nhà
  08:42
 • Bài 143
  Công tác cửa
  09:55
 • Bài 144
  Trừ cửa vào khối lượng xây
  07:48
 • Bài 145
  Lan can cầu thang, hành lang
  07:33
 • Bài 146
  Công tác gờ phào
  08:04
 • Bài 147
  Xà gồ mái
  10:31
 • Bài 148
  Lợp mái tôn
  09:59
 • Bài 149
  Bóc khối lượng mái tôn tiếp
  09:04
 • Bài 150
  Dàn giáo và vận chuyển lên cao
  09:25
 • Bài 151
  Phân tích bản vẽ điện
  14:51
 • Bài 152
  Lắp đặt các thiết bị điện
  10:52
 • Bài 153
  Lựa chọn mã hiệu cho các thiết bị điện khác và chống sét
  11:06
 • Bài 154
  Phân tích bản vẽ cấp thoát nước
  09:58
 • Bài 155
  Công tác cấp nước
  07:27
 • Bài 156
  Công tác thoát nước
  09:46
 • Bài 157
  Tổng kết về bảng dự toán chi phí xây dựng
  10:00
Phần 3: Lập bảng tổng hợp vật tư và tổng hợp chi phí xây dựng
 • Bài 158
  Tổng hợp vật tư
  14:14
 • Bài 159
  Ví dụ về tính chi phí vận chuyển
  14:10
 • Bài 160
  Ví dụ mở rộng thực hành tính chi phí vận chuyển
  11:37
 • Bài 161
  Bài toán Đơn giá nhân công
  09:25
 • Bài 162
  Thực hành tính toán đơn giá nhân công
  08:15
 • Bài 163
  Bài toán Giá ca máy
  13:11
 • Bài 164
  Thực hành tính giá ca máy mới
  09:17
 • Bài 165
  Nguyên tắc bù giá ca máy
  09:21
 • Bài 166
  Thực hành bù giá ca máy
  09:35
 • Bài 167
  Tổng hợp 3 bài toán cơ bản VL,NC,M
  11:19
 • Bài 168
  Tổng hợp chi phí xây dựng
  07:02
 • Bài 169
  Xác định chi phí chung
  10:00
 • Bài 170
  Xác định chi phí xây dựng theo đơn giá công trình
  09:46
 • Bài 171
  Phân tích phạm vi sử dụng 2 phương pháp xác định
  04:52
Phần 4: Xác định các chi phí tỷ lệ
 • Bài 172
  Các bước thực hiện 1 công trình trong giai đoạn
  07:27
 • Bài 173
  Xác định chi phí QLDA
  09:59
 • Bài 174
  Xác định chi phí khảo sát và thiết kế
  17:25
 • Bài 175
  Xác định các chi phí tư vấn còn lại
  08:57
 • Bài 176
  Chi phí khác, Hạng mục chung
  09:54
 • Bài 177
  Xác định chi phí kiểm toán, thẩm tra quyết toán vốn
  08:54
 • Bài 178
  Dự phòng phí
  09:35
 • Bài 179
  Tổng hợp dự toán công trình
  13:04
Giá khóa học 349.000đ
 • Chủ đề Tin học văn phòng
 • Số bài học 179
 • Thời lượng video 01:42:33
 • Thời hạn sử dụng 12 tháng kể từ
  ngày thanh toán
Thêm vào giỏ hàng
Mua 1 lần
học lâu dài
Học mọi lúc
mọi nơi
Dễ hiểu
dễ áp dụng
Kiến thức
sâu rộng
Uông Mạnh Thắng
Kỹ sư xây dựng
4
Học viên
1
Bài giảng
0
Đánh giá
Thời gian công tác trong ngành XD: trên 18 năm Trình độ: Kỹ sư xây dựng Thời gian hoạt động lĩnh vực dự toán công trình: trên 10 năm Công việc: Hiện công tác tại công ty tư vấn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng Chức vụ: P.GĐ phụ trách kỹ thuật (quản lý các bộ phận tư vấn, kỹ thuật - kế hoạch)
 • Hướng dẫn thanh toán