Chia sẻ khóa học nhận ngay hoa hồng cực khủng lên đến 45% Thử ngay

Học lập trình frontend nâng cao với React JS

(0 lượt đánh giá khóa học)
Nguyễn Đức Việt

Tổng quan

Giới thiệu vể React JS - thư viện javascript phát triển bởi Facebook.

- Sức mạnh khủng khiếp mà Facebook mang đến trong React, đó chính là mô hình DOM, làm tăng khả năng trình diễn các đối tượng trên nền web một cách hiệu quả & tốc độ mượt hơn bất kì Java Script Framework nào trước đây.

- Mục đích mà Facebook nhắm đến trong React là ""Learn Once, Write Anywhere"" - Có nghĩa là sau khi hoàn tất khóa học React JS, ngoài việc bạn thiết kế được layout web, bạn còn sẽ có nền tảng vững chắc để tiếp cận React Native (Mobile App) mà không cần phải mất nhiều thời gian.
Yêu cầu của khóa học
- Máy tính có kết nối internet.
Lợi ích từ khóa học
- Nắm được kiến thức bài bản từ đầu về thư viện Javascript nổi tiếng phát triển bởi facebook - React JS.
- Nắm được logic hoạt động, các khái niệm, cách thao tác, lập trình chức năng và cách kết hợp Redux và React JS.
- Học từ đầu về cách thao tác với cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
- Hiểu cách xử lý Router trong lập trình React JS.
- Học cách tích hợp React JS với LocalStorage.
- Học các tích hợp React JS với Firebase.
- Đưa bạn từng bước đi từ chưa biết gì cho đến lúc bạn có thể tự tin apply vào các công ty lập trình React.
- Khóa học sẽ giúp bạn có thể thiết kế những trang web dựa trên nền tảng React một cách chuyên nghiệp nhất.
- Hoàn tất khóa học, bạn có thể apply vào các công ty lập trình Web có yêu cầu React.
Đối tượng mục tiêu
- React cực kì thân thiện đối với bạn nào đã từng học qua JavaScript, CSS hoặc HTML.
- Sinh viên học lập trình web, muốn tối ưu tốc độ xử lý của website.
- Những người muốn tiếp cận công nghệ lập trình web bằng React JS nhanh nhất qua bài thực hành.
- Người muốn tìm hiểu về lập trình frontend bằng React JS một cách bài bản nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.
- Các lập trình viên front-end đang sử dụng các framework khác, nay muốn nâng cao tay nghề thông qua việc học ReactJS.
- Các lập trình viên back-end, mobile muốn chuyển sang phát triển các ứng dụng front-end trong thời gian ngắn nhất.
- Các lập trình viên đang băn khoăn, muốn lựa chọn một framework tốt cho phát triển ứng dụng front-end.
Giáo trình
Phần 01 - Giới thiệu - cài đặt - và chạy chương trình React JS đầu tiên
 • Bài 1
  Giới thiệu React JS
  13:41
  Học thử
 • Bài 2
  Cài đặt công cụ
  10:05
  Học thử
 • Bài 3
  Chạy app react js đầu tiên
  09:32
  Học thử
Phần 02 - Khái niệm và 4 cách định nghĩa component trong React JS
 • Bài 4
  Khái niệm component
  05:07
  Học thử
 • Bài 5
  Định nghĩa component cách số 1
  05:23
 • Bài 6
  Định nghĩa component bằng Anonymous function và Arrow Function
  05:26
 • Bài 7
  Định nghĩa component bằng Class
  04:28
Phần 03 - Khái niệm và cách truyền thông tin qua Props trong Component
 • Bài 8
  Khái niệm props trong component
  10:35
 • Bài 9
  Phương pháp số 2 thao tác với props trong component
  07:01
Phần 04 - Thực hành JSX và hàm _Map_ thông dụng
 • Bài 10
  Cách viết JSX
  07:01
 • Bài 11
  Cách sử dụng hàm map trong react js
  07:13
Phần 05 - Thực hành kiến thức Component qua bài tập chuyển đổi giao diện từ bootstrap 4 sang React JS
 • Bài 12
  Thực hành component hoá giao diện HTML bằng React JS
  05:21
 • Bài 13
  Sử dụng Public_URL
  12:08
 • Bài 14
  Sử dụng phím tắt cho việc tạo component
  10:02
 • Bài 15
  Hoàn thiện phần giao diện từ bootstrap sang React js Component
  12:08
Phần 06 - Hai cách viết tương tác trong React JS
 • Bài 16
  Cách viết tương tác với hàm không có tham số trong React JS
  10:31
 • Bài 17
  Cách viết tổng quát tương tác trong React js
  05:30
Phần 07 - Khái niệm State - thao tác với state
 • Bài 18
  Hiểu về State trong React js
  07:46
 • Bài 19
  Thực hành với State trong React JS - Tạo hàm render
  09:10
Phần 08 - Thay đổi state và sử dụng thuộc tính Default Value
 • Bài 20
  Thực hành với State trong React JS - Thay đổi State
  07:03
 • Bài 21
  Sử dụng thuộc tính defaultValue trong JSX
  03:19
Phần 09 - Học về LifeCycle của React Component
 • Bài 22
  LifeCycle trong React JS
  07:36
 • Bài 23
  Sử dụng thuộc tính Ref trong JSX
  05:19
 • Bài 24
  Sử dụng LifeCycle cơ bản với Mounting
  07:51
 • Bài 25
  Sử dụng 4 hàm trong LifeCycle updation
  08:26
 • Bài 26
  Sử dụng các hàm Update cho Props trong LifeCycle - phần 1
  07:37
 • Bài 27
  Sử dụng các hàm Update cho Props trong LifeCycle - phần 2
  11:25
Phần 10 - Học về React Router và thực hành tạo giao diện
 • Bài 28
  Giới thiệu React Router
  08:05
 • Bài 29
  Tạo giao diện trang chủ
  11:21
 • Bài 30
  Tạo giao diện chức năng tin tức
  12:30
 • Bài 31
  Tạo giao diện trang liên hệ
  07:36
Phần 11 - Chuyển đổi từ giao diện thành React Component
 • Bài 32
  Tạo component Home, Footer, Nav
  12:59
 • Bài 33
  Chuyển 4 trang HTML thành 6 Component React js
  14:13
Phần 12 - Tích hợp React Router để thao tác không cần load lại trang
 • Bài 34
  Cài đặt React Router và sử dụng điều hướng cơ bản
  11:19
 • Bài 35
  Xử lý điều hướng bằng Router không cần load lại trang
  09:27
 • Bài 36
  Đặt trạng thái cho thanh điều hướng như Gmail bằng activeClassName
  04:48
Phần 13 - Tạo dữ liệu và load dữ liệu Json trong React JS
 • Bài 37
  Tạo file dữ liệu Json chuẩn bị cho xử lý URL
  11:15
 • Bài 38
  Load dữ liệu và tạo NewsItem
  06:56
Phần 14 - Ánh xạ dữ liệu vào Component và tạo đường dẫn SEO
 • Bài 39
  Mapping dữ liệu vào component
  11:44
 • Bài 40
  Tạo đường dẫn thân thiện với SEO trong React JS
  11:24
Phần 15 - Cách truyền tham số thông qua URL và nhận dữ liệu từ tham số truyền vào
 • Bài 41
  Cách nhận tham số truyền vào thông qua URL Parameter
  05:15
 • Bài 42
  Cách phun dữ liệu ra giao diện dựa trên tham số truyền vào từ URL
  15:34
Phần 16 - Hoàn thiện chức năng tin liên quan cho demo
 • Bài 43
  Xử lý phần NewsRelated component
  14:35
 • Bài 44
  Hoàn thiện phần tin liên quan
  03:16
Phần 17 - Cách gửi nhận dữ liệu bằng Form trong React JS
 • Bài 45
  Bắt đầu xử lý form gửi nhận dữ liệu với Redirect
  10:33
 • Bài 46
  Cách nhận dữ liệu dưới dạng mảng trong react js form
  12:51
 • Bài 47
  Tối ưu hoá code React JS
  07:56
 • Bài 48
  Xử lý phần thẻ select trong React form
  05:15
 • Bài 49
  Xử lý phần nhận thông tin file trong React form
  07:15
Phần 18 - Project thiết kế backend với dữ liệu LocalStorage
 • Bài 50
  Giới thiệu Project làm giao diện backend quản lý User bằng React js
  04:55
 • Bài 51
  Download giao diện Bootstrap Admin
  07:17
Phần 19 - Thiết kế UX và cắt HTML CSS
 • Bài 52
  Thiết kế giao diện UX demo chức năng trước khi code
  19:32
 • Bài 53
  Code HTML phần giao diện quản lý theo thiết kế phác thảo
  12:39
 • Bài 54
  Hoàn thiện giao diện quản lý demo trực tiếp trên chrome
  12:48
Phần 20 - Tạo Project React và chuyển đổi từ giao diện HTML sang React
 • Bài 55
  Tạo project
  05:49
 • Bài 56
  Chuyển đổi giao diện thành 4 component
  10:31
 • Bài 57
  Thanh lọc các warning cho project
  02:29
Phần 21 - Xử lý các tương tác cơ bản
 • Bài 58
  Xử lý các tương tác cơ bản trên Frontend bằng React Js
  07:38
 • Bài 59
  Xử lý hiển thị Form thông báo ứng với trường hợp chung component
  06:53
Phần 22 - Thực hành kết nối các component cha con và component ngang cấp
 • Bài 60
  Cách kết nối từ component con sang component bố trong React Js
  11:48
 • Bài 61
  Cách kết nối giữa hai component ngang cấp
  08:18
 • Bài 62
  Hoàn thiện phần thực hành thao tác giữa các component ngang cấp
  03:59
Phần 23 - Tạo dữ liệu cho project và đẩy dữ liệu ra giao diện
 • Bài 63
  Tạo dữ liệu cho project và in test
  08:10
 • Bài 64
  Đẩy dữ liệu ra bảng sử dụng Map
  15:21
Phần 24 - Logic các bước làm và cách lập trình chức năng tìm kiếm
 • Bài 65
  Tự động co dãn giao diện sử dụng col
  02:56
 • Bài 66
  Kết nối component bố và con thông qua props
  10:11
 • Bài 67
  Lấy text tìm kiếm trong Search Component đẩy về App Component
  07:57
 • Bài 68
  Quá trình tìm dữ liệu sử dụng indexOf
  12:10
 • Bài 69
  Đẩy kết quả tìm kiếm về giao diện
  04:39
Phần 25 - Lập trình chức năng thêm mới thành viên bằng React JS
 • Bài 70
  Logic các bước thực hiện chức năng thêm mới thành viên
  02:51
 • Bài 71
  Lấy dữ liệu thành viên được thêm mới bằng sự kiện onChange
  06:43
 • Bài 72
  Đẩy dữ liệu vào state
  07:05
 • Bài 73
  Lấy nội dung gửi lên App và đóng gói đối tượng
  04:42
 • Bài 74
  Cập nhật thông tin thành viên mới vào dữ liệu Json
  04:42
Phần 26 - Hoàn thiện chức năng thêm mới bằng cách tự sinh ID khi tạo mới dữ liệu
 • Bài 75
  Xoá trắng nội dung sau khi thêm mới
  03:26
 • Bài 76
  Tự tạo id không trùng lặp bằng UUID
  04:25
Phần 27 - Phân tích logic thực hiện chức năng sửa thông tin
 • Bài 77
  Chức năng sửa thông tin thành viên
  04:33
 • Bài 78
  Kết nối component để truyền dữ liệu
  05:49
 • Bài 79
  Truyền thông tin user cần sửa từ tableDataRow lên App
  06:18
Phần 28 - Tạo Form sửa dữ liệu và load nội dung khi được kích hoạt
 • Bài 80
  Tạo form sửa thông tin của người dùng
  10:03
 • Bài 81
  Tạo hàm thay đổi trạng thái hiển thị của form
  08:03
 • Bài 82
  Load nội dung cần sửa vào form
  07:22
Phần 29 - Hoàn thiện chức năng sửa thông tin thành viên
 • Bài 83
  Sử dụng state lưu trữ thông tin trong quá trình sửa thông tin
  09:28
 • Bài 84
  Chuyển dữ liệu đã sửa lên Component App
  12:35
 • Bài 85
  Hoàn thiện chức năng sửa dữ liệu
  03:00
Phần 30 - Lập trình chức năng xóa thông tin thành viên
 • Bài 86
  Gửi dữ liệu xoá lên component cha
  07:52
 • Bài 87
  Xoá thông tin người dùng sử dụng hàm filter trong ES2015
  08:09
Phần 31 - Dữ liệu hóa ứng dụng với LocalStorage
 • Bài 88
  Bộ 3 hàm thao tác với localStorage - set - get - remove
  06:53
 • Bài 89
  Lưu trữ dữ liệu vào localStorage và hoàn thiện ứng dụng
  15:03
Phần 32 - Cách đóng gói ứng dụng và chạy ứng dụng trên Xamp server
 • Bài 90
  Đóng gói ứng dụng chạy trên server với npm run build
  04:06
 • Bài 91
  Cách chạy ứng dụng react app trên Xamp
  10:19
 • Bài 92
  Cách chạy React App băng cách sử dụng dòng lệnh
  02:46
Phần 33 - Cách đồng bộ code, download code, chạy code và quản lý bằng Github
 • Bài 93
  Cách đồng bộ code, download code và quản lý code với Git trên Visual studio code - Tạo tài khoản github
  07:34
 • Bài 94
  Cách tạo tài khoản, tạo repo, upload lên github
  09:50
 • Bài 95
  Cách tải code và chạy code
  06:42
Phần 34 - Bắt đầu với Redux - what - why
 • Bài 96
  Giới thiệu Redux
  06:05
 • Bài 97
  Sử dụng toán tử 3 chấm
  06:49
 • Bài 98
  Cách viết tắt ghi đè và thêm mới với toán tử 3 chấm
  06:49
Phần 35 - Phân tích cấu trúc một ứng dụng Redux
 • Bài 99
  Cấu trúc của một store Redux
  05:00
 • Bài 100
  Chạy thử cấu trúc redux cơ bản để hiểu cách hoạt động của store - reducer - action
  12:34
Phần 36 - Thực hành với Redux và hàm Subscribe
 • Bài 101
  Thực hành với Redux Store
  07:55
 • Bài 102
  Thực hành với Redux Store với chỉ thị xoá bằng filter
  06:22
 • Bài 103
  Hàm Subscribe trong store
  04:25
Phần 37 - Tạo ứng dụng kết hợp React - Redux
 • Bài 104
  Cài đặt plugin React-redux ES6 snippet
  04:11
 • Bài 105
  Tạo ứng dụng kết hợp React - Redux
  08:14
Phần 38 - Cách sử dụng hàm MapDispatchToProps
 • Bài 106
  Truy xuất dữ liệu trong store từ component con
  09:31
 • Bài 107
  Cách chia tách Reducer thành từng file
  12:40
 • Bài 108
  Cách gọi hàm trong Store từ component con
  07:15
 • Bài 109
  Hàm mapDispatchToProps
  04:30
Phần 39 - Giới thiệu Project mới với Redux và Firebase
 • Bài 110
  Tổng kết phần cơ bản về cách viết code với redux
  04:13
 • Bài 111
  Bước 1 - Tạo giao diện ứng dụng trong 5 phút
  15:22
Phần 40 - Học cách sử dụng Firebase trong 30 phút
 • Bài 112
  Học nhanh cách sử dụng cơ sở dữ liệu FireBase
  08:57
 • Bài 113
  Thực hành thao tác dữ liệu với Firebase
  06:24
Phần 41 - Thực hành thêm sửa xóa dữ liệu Firebase từ React JS
 • Bài 114
  Kết nối React js - Firebase
  08:57
 • Bài 115
  Lấy dữ liệu của bảng dữ liệu thông qua DataSnapshot
  08:22
 • Bài 116
  Sửa dữ liệu trong Firebase
  03:55
 • Bài 117
  Thêm dữ liệu vào Firebase bằng 2 cách
  06:44
Phần 42 - Cài đặt redux - khởi tạo store - khởi tạo reducer
 • Bài 118
  Bắt đầu xử lý dữ liệu cho ứng dụng quản lý ghi chú
  05:12
 • Bài 119
  Bước số 2 - click vào nút lấy được dữ liệu
  07:07
 • Bài 120
  Bước 3 - Đẩy dữ liệu lên firebase sử dụng React js thuần
  07:27
 • Bài 121
  Cài đặt redux - khởi tạo store - khởi tạo reducer
  07:27
Phần 43 - Thực hành kết nối Store và Component hoàn thiện chức năng thêm mới dữ liệu vào Firebase
 • Bài 122
  Ba bước cơ bản kết nối store và component
  11:15
 • Bài 123
  Truyền tham số vào xử lý trong Store
  09:09
Phần 44 - Chức năng in dữ liệu ra danh sách
 • Bài 124
  Ba bước cơ bản kết nối store và component
  11:15
 • Bài 125
  Truyền tham số vào xử lý trong Store
  09:09
 • Bài 126
  Hoàn thiện chức năng thêm mới dữ liệu vào firebase với redux
  03:59
 • Bài 127
  Xử lý gọi dữ liệu ra danh sách bằng redux - bước 1
  11:18
 • Bài 128
  Xử lý gọi dữ liệu ra danh sách bằng redux - bước 2
  05:31
Phần 45 - Thực hành kết nối App và NoteItem với Redux Store
 • Bài 129
  Kết nối App với Store
  07:37
 • Bài 130
  Kết nối NoteItem với Store
  05:28
Phần 46 - Chức năng sửa dữ liệu
 • Bài 131
  Thực hành chức năng sửa ghi chú với redux
  05:28
 • Bài 132
  Đẩy dữ liệu cần sửa lên trên Store và theo dõi với hàm subscribe
  08:52
 • Bài 133
  Đẩy dữ liệu cần sửa hiện thị lên Form
  07:37
 • Bài 134
  Lấy dữ liệu ban đầu bằng cách áp dụng React lifeCycle
  08:47
 • Bài 135
  Đẩy dữ liệu lên trên store khi click vào nút _Lưu_
  08:34
 • Bài 136
  Hoàn thiện chức năng sửa ghi chú của ứng dụng
  04:19
Phần 47 - Chức năng xoá dữ liệu
 • Bài 137
  Hoàn thiện chức năng xoá ghi chú
  07:48
Phần 48 - Xử lý điều hướng sử dụng Store
 • Bài 138
  Xử lý điều hướng sử dụng Store
  05:04
 • Bài 139
  Hoàn thiện chức năng điều hướng thêm mới ghi chú ko cần load lại trang
  05:30
Phần 49 - Tuỳ biến tiêu đề theo chức năng
 • Bài 140
  Luyện tập Redux Store qua trường hợp tuỳ biến tiêu đề theo chức năng
  07:38
 • Bài 141
  Hiển thị thông báo các thao tác bằng plugin của React js
  06:38
Phần 50 - Lập trình phần hiển thị thông báo cho các thao tác chức năng
 • Bài 142
  Định nghĩa state trong Store qui định việc hiển thị của thông báo
  04:41
 • Bài 143
  Bật tắt thông báo tương ứng với thao tác chức năng trong ứng dụng
  06:10
 • Bài 144
  Xử lý tắt thông báo bằng hai cách
  06:24
Phần 51 - Tổng kết
 • Bài 145
  Truyền tham số nội dung vào thông báo thông qua state
  05:12
 • Bài 146
  Hoàn thiện chức năng thông báo, bài tập và tổng kết
  07:32
Phần 52 - Cài đặt và tạo cơ sở dữ liệu PostgreSQL
 • Bài 147
  Giới thiệu phần Node JS kết hợp với React JS
  09:48
 • Bài 148
  Cài đặt cơ sở dữ liệu PostgreSQL version 10
  03:29
 • Bài 149
  Thực hành tạo cơ sở dữ liệu - Tạo bảng - Insert dữ liệu với PostgreSQL
  04:54
Phần 53 - Khởi tạo project
 • Bài 150
  Cài đặt các phần mềm cần sử dụng - Khởi tạo project
  11:09
 • Bài 151
  Khởi tạo frontend React Js
  04:51
Phần 54 - Kết nối Node js và PostgreSql
 • Bài 152
  Đổi cổng kết nối của node js
  01:26
 • Bài 153
  Kết nối Node js và cơ sở dữ liệu
  05:41
Phần 55 - Phân tích logic của một ứng dụng
 • Bài 154
  Lấy dữ liệu từ postgreSql thông qua Node js
  06:04
 • Bài 155
  Phân tích logic của một ứng dụng Javascript Fullstack
  04:03
Phần 56 - Dựng frontend bằng React js
 • Bài 156
  Tạo giao diện frontend sử dụng bootstrap 4
  06:35
 • Bài 157
  Sử dụng React JS làm frontend
  10:14
 • Bài 158
  Kết nối các Component trong React JS
  04:04
Phần 57 - Giao tiếp dữ liệu từ Node js sang React JS
 • Bài 159
  Kết nối Node JS và React JS thông qua axios
  11:01
 • Bài 160
  Cách hứng dữ liệu từ NoteJS trong React JS
  06:04
Phần 58 - Giao tiếp dữ liệu từ React js sang Node JS
 • Bài 161
  Gửi dữ liệu từ React JS lên Node JS
  04:51
 • Bài 162
  Xử lý thêm dữ liệu trong Node JS
  07:07
 • Bài 163
  Hoàn thiện thao tác thêm dữ liệu trong React JS
  08:37
 • Bài 164
  Tạo form nhập liệu với React JS
  04:31
 • Bài 165
  Lấy dữ liệu trong React JS
  07:07
 • Bài 166
  Chuyển dữ liệu từ React JS về Node JS
  10:14
 • Bài 167
  Setup proxy cho kết nối riêng của backend và frontend
  06:24
 • Bài 168
  Tự động update nội dung khi thêm mới - phần 1
  06:24
 • Bài 169
  Tự động update nội dung khi thêm mới - phần 2
  10:14
Phần 59 - Tổng kết ứng dụng
 • Bài 170
  Cách quản lý code bằng github - download và chạy file project
  16:33
 • Bài 171
  Tổng kết ứng dụng Node React
  01:41
Giá khóa học 249.000đ
 • Chủ đề Tin học văn phòng
 • Số bài học 171
 • Thời lượng video 22:15:38
 • Thời hạn sử dụng 12 tháng kể từ
  ngày thanh toán
Thêm vào giỏ hàng
Mua 1 lần
học lâu dài
Học mọi lúc
mọi nơi
Dễ hiểu
dễ áp dụng
Kiến thức
sâu rộng
Nguyễn Đức Việt
Giảng viên Thiết kế web tại FPT - Arena
42
Học viên
91
Bài giảng
1
Đánh giá
Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, khóa 49, khoa Công nghệ phần mềm. Giảng viên Thiết kế web tại FPT - Arena. Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực thiết kế web, anh đã đào tạo hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp và làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế web chuyên nghiệp. Tham gia rất nhiều dự án web cho FPT và các dự án về thiết kế web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở.
 • Hướng dẫn thanh toán