Chia sẻ khóa học nhận ngay hoa hồng cực khủng lên đến 45% Thử ngay

Lập trình frontend với Angular 1 và PHP

(0 lượt đánh giá khóa học)
Nguyễn Đức Việt

Tổng quan

Angular js là framework của Javascrip được phát triển bởi Google. là ngôn ngữ được sử dụng trên Front-end, sử dụng giao thức kết nối dữ liệu với Back-end là Json. Các lập trình viên sử dụng Angular Js sẽ được hỗ trợ thêm các tính năng mới bổ trọ cho việc phát triển HTML bằng một Frame work lập trình HTML kiểu như Bootstrap là AngularJS Marterial. Cũng rất nhanh chóng, các lập trình viêncó thể sử dụng lại các tài nguyên này mà không cần phải viết các dòng code nhiều.

Và AngularJS Angular Js thường được ứng dụng cho việc lập trình các ứng dụng web đơn lẻ như quản lý admin của website, hay các trang phân tích biểu đồ marketing, hay các trang viết mã CRM đang rất phổ biến hiện nay nhờ tốc độ load cực nhanh nhờ tính năng liên kết cực mạnh cho liên kết dữ liệu.

Nếu bạn là người mới biết đến AngularJS, hoặc nếu bạn đã tìm hiểu về Angular JS nhưng đôi khi cảm thấy như bạn vẫn chưa hoàn toàn “nắm rõ về nó”, đây chính là khóa học dành cho bạn.

THAM GIA KHOÁ HỌC, BẠN SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ KIẾN THỨC VỀ:
- Lý thuyết cơ bản về ngôn ngữ Angular JS.
- Học thực hành để hiểu bản chất cách làm một ứng dụng Single Page web App với Angular.
- Áp dụng các kiến thức của 2 phần trước để làm phần Backend hoàn chỉnh với Angular js và API sử dụng là PHP/MYsql: Tạo dữ liệu trong Mysql và viết API cho Angular js; Kết nối Angular js với Mysql qua API; Hoàn thiện ứng dụng Angular js – Mysql đầu tiên.
- Phương pháp lập trình single-page web app sử dụng Route: Hoàn thiện ứng dụng đầu tiên sử dụng Route kết nối cơ sở dữ liệu qua http.
Yêu cầu của khóa học
- Kiến thức cơ bản về các ngôn ngữ lập trình khác như: HTML, CSS…
- Các bạn đã học qua khóa HTML/CSS/Boostrap 4, Học qua khóa lập trình Backend bằng PHP.
- Máy tính kết nối mạng ổn định.
Lợi ích từ khóa học
- Lập trình backend theo mô hình “gmail” ( single-page web app ).
- Hiểu về logic của các ngôn ngữ JS trong việc điều hướng dữ liệu và kết nối với các API thế nào, vai trò của nó là gì, từ đó áp dụng cho các bộ framework JS khác.
- Tự thiết kế và phát triển chức năng cho phần mềm web-based bằng Angular js.
Đối tượng mục tiêu
- Sinh viên, những bạn học lập trình frontend đã biết sơ lược về html/css muốn tiếp cận lập trình backend kết hợp Angular js 1.0.
- Những bạn đi ứng tuyển cần bổ sung kiến thức lập trình backend với Angular js.
- Những người phát triển và thiết kế web đã sử dụng jQuery nhưng cảm thấy mệt mỏi khi phải làm mọi thứ thủ công.
Giáo trình
Phần 01 - Giới thiệu khóa học
 • Bài 1
  Giới thiệu angular js
  11:46
  Học thử
Phần 02 - Cài đặt cơ bản
 • Bài 2
  Cài đặt code editor
  10:41
  Học thử
 • Bài 3
  Cài đặt plugin
  08:20
  Học thử
Phần 03 - Chạy ứng dụng angular đầu tiên
 • Bài 4
  Cài đặt angular js và chạy ứng dụng đầu tiên
  09:23
  Học thử
 • Bài 5
  Sử dụng file template
  07:07
  Học thử
Phần 04 - Thực hành với model trong angular js
 • Bài 6
  Khái niệm và sử dụng ng-model
  10:23
 • Bài 7
  Sử dụng ng-model với select
  05:41
 • Bài 8
  Sử dụng ng-model với radio button
  04:43
 • Bài 9
  Logic sử dụng ng-model qua bài hiệu ứng đơn giản
  12:05
 • Bài 10
  ng-show và ng-init
  08:47
Phần 05 - Thực hành với Scope và Controller trong Angular js
 • Bài 11
  Hiểu Scope và controller thông qua bài thực hành
  12:03
 • Bài 12
  Cách định nghĩa và sử dụng hàm với scope
  08:04
Phần 06 - Học Angular js qua bài tập thực hành
 • Bài 13
  Tổng hợp kiến thức đã học qua bài thực hành - phần html
  06:38
 • Bài 14
  Viết phần logic của ứng dụng
  05:10
 • Bài 15
  Hoàn thiện ứng dụng
  02:47
 • Bài 16
  Hướng dẫn làm hoàn chỉnh ứng dụng
  05:26
 • Bài 17
  Sử dụng vòng lặp ng-repeat
  09:39
Phần 07 - Học cách viết backend theo phương pháp single-page web app sử dụng Angular js
 • Bài 18
  Giới thiệu bài tập và cách đặt phím tắt trình bày lại format của code
  07:35
 • Bài 19
  Xử lý logic ban đầu cho phần thêm sửa xóa nội dung kiểu single-page web app
  08:48
 • Bài 20
  Hoàn thiện chức năng sửa xóa trực tiếp với ng-repeat
  10:20
Phần 08 - Tổng kết ứng dụng và giới thiệu phương pháp xử lý dữ liệu
 • Bài 21
  Tổng kết kiến thức
  07:42
 • Bài 22
  Làm thật
  05:35
Phần 09 - Tạo dữ liệu trong Mysql và viết API cho Angular js
 • Bài 23
  Tạo cơ sở dữ liệu
  04:08
 • Bài 24
  Viết API lấy dữ liệu cho angular
  08:09
Phần 10 - Kết nối Angular js với Mysql qua API
 • Bài 25
  Cài đặt môi trường chạy angular trong project web động
  08:29
 • Bài 26
  Kết nối angular với Mysql qua API
  07:26
Phần 11 - Hoàn thiện ứng dụng Angular js - Mysql đầu tiên
 • Bài 27
  Viết API sửa dữ liệu
  09:08
 • Bài 28
  Hoàn thiện ứng dụng Angular Mysql
  15:19
Phần 12 - Tích hợp Angular Material
 • Bài 29
  Mở đầu về angular material với ứng dụng thông báo
  08:37
 • Bài 30
  Tích hợp angular material vào view
  05:30
Phần 13 - Giới thiệu phương pháp lập trình single-page web app sử dụng Route
 • Bài 31
  Lọc dữ liệu trong angular
  09:20
 • Bài 32
  Cách viết nhiều controller trong một web
  06:36
 • Bài 33
  Học phương pháp làm single-page web app qua bài thực hành
  10:01
Phần 14 - Hoàn thiện ứng dụng đầu tiên sử dụng Route kết nối cơ sở dữ liệu qua http
 • Bài 34
  Kiến thức cơ bản về Route
  09:23
 • Bài 35
  Sử dụng HTML5 mode trong angular
  03:35
 • Bài 36
  Tạo dữ liệu thật và kết nối với angular qua $http
  09:05
 • Bài 37
  Phun dữ liệu ra single-page web app
  10:04
Phần 15 - Giơi thiệu project Single-page web app số 2
 • Bài 38
  Giới thiệu project single-page web app số 2 và download file mẫu
  04:20
 • Bài 39
  Bố cục và sắp xếp file cho project
  09:12
Phần 16 - Phần route và phân tích dữ liệu
 • Bài 40
  Hoàn thiện phần điều hướng sử dụng route cho Project
  05:31
 • Bài 41
  Phương hướng xử lý phần dữ liệu cho web
  02:20
 • Bài 42
  Phân tích cơ sở dữ liệu
  06:53
Phần 17 - Làm quen với phương pháp lập trình backend bằng Angular
 • Bài 43
  Thêm dữ liệu
  05:05
 • Bài 44
  Cài đặt thư viện và môi trường Angular cho view trong Backend
  07:24
 • Bài 45
  Giao tiếp dữ liệu bằng API
  04:20
 • Bài 46
  Tạo view
  05:45
 • Bài 47
  Sử dụng angular lấy dữ liệu từ API
  07:20
 • Bài 48
  Đẩy dữ liệu ra bằng Angular
  12:37
 • Bài 49
  Sửa dữ liệu bằng Angular
  05:07
 • Bài 50
  Viết API lưu dữ liệu
  08:46
 • Bài 51
  Lưu dữ liệu bằng Angular
  09:57
 • Bài 52
  Hoàn thiện Backend bằng Angular cho trang about
  06:53
Phần 18 - Xử lý các phần giao diện trang contact và trang liên hệ
 • Bài 53
  Viết controller đưa dữ liệu ra frontend
  11:15
 • Bài 54
  Sửa lỗi router phổ biến trong angular
  07:06
 • Bài 55
  Xử lý dữ liệu trang contact
  05:37
 • Bài 56
  Xử lỹ dữ liệu trang tin tức
  08:53
Phần 19 - Tổng kết phần 1 Angular
 • Bài 57
  Tổng kết phần 1
  05:00
Phần 20 - Học sử dụng thư viện angular cho lập trình backend
 • Bài 58
  Giới thiệu phần học sử dụng thư viện angular
  06:34
Phần 21 - Ba bước cơ bản để sử dụng một thư viện
 • Bài 59
  Hướng dẫn sử dụng thư viện ui select của angular
  13:47
 • Bài 60
  Bước số 2 trong sử dụng thư viện - kiểm soát dữ liệu trả về
  07:52
 • Bài 61
  Bước số 3 trong sử dụng thử viện - Kết nối cơ sở dữ liệu
  14:13
Phần 22 - Sử dụng thư viện ui select
 • Bài 62
  Thư viện ui select với multiple select
  07:20
 • Bài 63
  Bước số 2 lấy dữ liệu trả về
  10:32
 • Bài 64
  Bước số 3 - Kết nối cơ sở dữ liệu
  10:33
Phần 23 - Hàm xử lý phần form trong angular
 • Bài 65
  Bài 1 kiểm tra tính hợp lệ của form dữ liệu
  09:35
 • Bài 66
  Bài 2 Hiển thị thông báo lỗi bằng hàm có sẵn của angular
  14:44
 • Bài 67
  Bài 3 Kiểm tra việc submit của người dùng
  07:36
 • Bài 68
  Bài 4 Hàm setPristine cho form
  08:05
 • Bài 69
  Tổng kết phần form trong Angular
  04:08
Phần 24 - Project backend sử dụng angular giới thiệu và cài đặt cơ bản
 • Bài 70
  Giới thiệu project làm backend bằng Angular
  09:48
 • Bài 71
  Cài đặt cơ bản dữ liệu - API - Angular
  08:00
Phần 25 - Cách sử dụng template admin khi làm backend
 • Bài 72
  Cách sử dụng template admin khi làm backend
  13:31
 • Bài 73
  Dựng template cơ bản
  07:44
Phần 26 - Tạo route cho các chức năng sử dụng template
 • Bài 74
  Dựng Routing cơ bản
  12:20
 • Bài 75
  Tạo 2 route adduser và userlist
  11:12
Phần 27 - Chức năng thêm mới người dùng
 • Bài 76
  Tạo form thêm người dùng bằng template
  07:17
 • Bài 77
  Viết API thêm người dùng
  09:42
 • Bài 78
  Sử dụng Angular để lấy dữ liệu thông qua scope
  08:18
 • Bài 79
  Chuyển dữ liệu cho API
  02:21
 • Bài 80
  Đặt phím tắt cho angular post
  04:15
Phần 28 - Chức năng đăng nhập
 • Bài 81
  Tích hợp thông báo cho chức năng thêm dữ liệu bằng Angular
  12:17
 • Bài 82
  Chức năng đăng nhập phần setup cơ bản phần template
  13:20
 • Bài 83
  Quy trình logic của chức năng đăng nhập
  05:11
 • Bài 84
  Sử dụng Angular lấy dữ liệu và gửi về API
  09:17
 • Bài 85
  Viết Api xử lý dữ liệu
  11:45
 • Bài 86
  Xử lý 3 trường hợp xảy ra khi đăng nhập hệ thống
  12:02
Phần 29 - Xử lý chuyển hướng và đăng xuất
 • Bài 87
  Xử lý chuyển hướng trong Angular
  10:20
 • Bài 88
  Sử dụng angular kiểm tra tính hợp lệ của form
  10:20
 • Bài 89
  Kiểm tra trạng thái đăng nhập trong Angular
  07:04
 • Bài 90
  Đăng xuất
  06:22
Phần 30 - Chức năng xem danh sách dữ liệu phần cơ bản
 • Bài 91
  Quy trình logic của chức năng xem danh sách người dùng
  02:06
 • Bài 92
  API - Phần dữ liệu
  03:41
 • Bài 93
  Angular - Phần dữ liệu
  04:10
Phần 31 - Tích hợp template admin
 • Bài 94
  Tạo giao diện từ template admin
  05:48
 • Bài 95
  Đưa dữ liệu ra template
  07:53
Phần 32 - Tích hợp các chức năng trên cùng một page
 • Bài 96
  Viết hàm Angular hiện thị form sửa dữ liệu trực tiếp khi ấn edit
  09:27
 • Bài 97
  Logic của phần sửa dữ liệu
  03:03
 • Bài 98
  Dùng Angular lấy dữ liệu cần sửa gửi về API
  04:50
 • Bài 99
  Xử lý việc cập nhật dữ liệu ngầm trong angular thông qua API
  11:46
 • Bài 100
  Tích hợp notification cho giao dịch thành công
  04:16
Phần 33 - Tổng kết khóa học
 • Bài 101
  Tổng kết khóa học
  07:39
Giá khóa học 249.000đ
 • Chủ đề Tin học văn phòng
 • Số bài học 101
 • Thời lượng video 13:34:58
Thêm vào giỏ hàng
Mua 1 lần
học trọn đời
Học mọi lúc
mọi nơi
Dễ hiểu
dễ áp dụng
Kiến thức
sâu rộng
Nguyễn Đức Việt
Giảng viên Thiết kế web tại FPT - Arena
30
Học viên
91
Bài giảng
1
Đánh giá
Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, khóa 49, khoa Công nghệ phần mềm. Giảng viên Thiết kế web tại FPT - Arena. Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực thiết kế web, anh đã đào tạo hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp và làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế web chuyên nghiệp. Tham gia rất nhiều dự án web cho FPT và các dự án về thiết kế web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở.
 • Hướng dẫn thanh toán