Lập trình backend với PHP phần 2

Chia sẻ khóa học nhận ngay hoa hồng cực khủng lên đến 45% Thử ngay

Lập trình backend với PHP phần 2

(0 lượt đánh giá khóa học)
Nguyễn Đức Việt

Tổng quan

Đây là khóa học nâng cao so với phần 1 – Học lập trình BACK-END PHP THEO MÔ HÌNH MVC

Nhưng ở khoá học này, giảng viên tập trung vào hướng dẫn kết nối Cơ sở dữ liệu với Front-end và đặc biệt là JQUERY giúp học viên thành thạo và hoàn chỉnh cách làm website với PHP.
Yêu cầu của khóa học
- Điện thoại, máy tính có kết nối internet.
- Môi trường yên tĩnh.
Lợi ích từ khóa học
- Tính năng gửi mail bằng server của gmail
- Hướng dẫn phần backend cho chức năng đặt bàn và tự động thông báo qua mail
- Lập trình chức năng quản lý danh mục tin tức theo phương pháp truyền thống
- Lập trình chức năng quản lý danh mục tin tức theo phương pháp Single Web App bằng jQuery
- Thêm mới tin và tích hợp giao diện ckeditor
- Tạo cơ sở dữ liệu và viết trigger cho mysql
- Ghép Frontend và Backend:Setup phần frontend trước khi đẩy dữ liệu ra và phun dữ liệu vào trong giao diện frontend đã cắt HTML-CSS
Đối tượng mục tiêu
- Dành cho các bạn yêu thích lập trình, muốn tìm hiểu và trở thành lập trình viên thực thụ
- Sinh viên đang theo học ngành liên quan đến công nghệ thông tin
- Các freelancer muốn xây dựng trang web cá nhân thật hiệu quả, đầy cá tính nhằm giới thiệu bản thân với các nhà tuyển dụng và đối tác
- Chủ doanh nghiệp, quản lý dự án cần xây dựng hàng chục website cho từng sản phẩm/dịch vụ/nhãn hàng với chi phí nhỏ nhất.
Giáo trình
Phần 1 - Tính năng gửi mail bằng server của gmail
 • Bài 1
  Lập trình phần gửi Mail
  11:12
  Học thử
 • Bài 2
  Cài đặt gửi mail bằng server của gmail
  14:13
 • Bài 3
  Hoàn thiện tính năng gửi mail qua server của gmail (không dính spam)
  12:54
Phần 2 - Hướng dẫn phần backend cho chức năng đặt bàn và tự động thông báo qua mail
 • Bài 4
  Thiết kế backend cho phần đặt bàn của nhà hàng
  06:20
 • Bài 5
  Lưu dữ liệu cho thông tin đặt bàn
  04:40
 • Bài 6
  Tạo view cho phần nhập thông tin đặt bàn
  09:42
 • Bài 7
  Thêm dữ liệu và xử lý kiểu dữ liệu ngày tháng
  11:37
 • Bài 8
  Xử lý phần gửi mail khi có khách đặt bàn
  08:21
 • Bài 9
  Đưa dữ liệu lên server và chạy thật
  14:26
Phần 3 - Lập trình chức năng quản lý danh mục tin tức theo phương pháp truyền thống
 • Bài 10
  Giới thiệu kiến thức cần học trong phần backend tin tức
  08:57
 • Bài 11
  Xử lý view phần danh mục
  08:46
  Học thử
 • Bài 12
  Chức năng thêm danh mục
  05:59
 • Bài 13
  View sửa và xóa danh mục
  05:44
 • Bài 14
  Load danh sách danh mục tin
  06:26
 • Bài 15
  Sửa dữ liệu bằng phương pháp cổ điển
  13:24
 • Bài 16
  Hoàn thiện chức năng cho danh mục tin bằng phương pháp PHP
  09:17
Phần 4 - Lập trình chức năng quản lý danh mục tin tức theo phương pháp Single Web App
 • Bài 17
  Làm Backend theo kiểu single page wepapp sử dụng jquery
  05:28
 • Bài 18
  Dùng jquery gửi dữ liệu về PHP
  09:26
 • Bài 19
  Hoàn thiện chức năng thêm mới bằng jquery
  04:23
 • Bài 20
  Xóa dữ liệu bằng jquery
  08:52
 • Bài 21
  Phương pháp giao tiếp dữ liệu giữa jquery và php
  14:08
 • Bài 22
  Hoàn thiện single page webapp đầu tiên với jquery
  13:05
 • Bài 23
  Sử dụng Jquery thao túng nội dung của website theo chức năng
  11:55
 • Bài 24
  Sử dụng Jquery thao tác với Backend
  15:57
 • Bài 25
  Hoàn thiện chức năng thêm sửa xóa bằng jquery
  12:02
Phần 5 - Giới thiệu backend cho kiểu website tin tức
 • Bài 26
  Giới thiệu phần backend dành cho website tin tức
  07:56
 • Bài 27
  Tạo cơ sở dữ liệu và viết trigger cho mysql
  07:07
Phần 6 - Thêm mới tin và tích hợp giao diện ckeditor
 • Bài 28
  Tạo form thêm mới tin tức
  08:50
 • Bài 29
  Tích hợp ckeditor và ckfinder vào giao diện
  12:47
 • Bài 30
  Load danh mục từ bảng danh mục
  04:38
 • Bài 31
  Thêm mới tin
  10:58
 • Bài 32
  Thêm và sửa cơ sở dữ liệu thế nào
  09:20
Phần 7 - Danh sách tin
 • Bài 33
  Giao diện cho phần danh sách tin trong 3 phút với bootstrap 4
  07:35
 • Bài 34
  Load danh sách tin
  12:29
 • Bài 35
  Hoàn thiện 2 chức năng cơ bản của tin
  07:27
Phần 8 - Sửa và xóa tin
 • Bài 36
  Viết model cho chức năng sửa tin
  11:04
 • Bài 37
  Load dữ liệu vào view sửa tin
  10:44
 • Bài 38
  Cách sử dụng query builder lấy dữ liệu trong php mà không cần viết câu lệnh mysql
  12:41
 • Bài 39
  Hoàn thiện chức năng sửa tin
  06:19
 • Bài 40
  Xóa tin
  06:24
Phần 9 - Tóm tắt kiến thức và gợi ý bài tập
 • Bài 41
  Đóng gói backend
  06:54
 • Bài 42
  Tổng kết phần backend cho tin tức
  06:12
 • Bài 43
  Bài tập thực hành củng cố kiến thức
  10:15
Phần 10 - Ghép Frontend và Backend
 • Bài 44
  Setup phần frontend trước khi đẩy dữ liệu ra
  04:05
 • Bài 45
  Phun dữ liệu vào trong giao diện frontend đã cắt HTML-CSS
  12:20
Phần 11 - Logic của phân trang
 • Bài 46
  Phân trang thế nào
  10:36
 • Bài 47
  Viết hàm load dữ liệu theo trang
  12:28
 • Bài 48
  Phương pháp xử lý tham số truyền qua url
  10:06
 • Bài 49
  Viết hàm next và previous
  05:41
Phần 12 - Trang tin chi tiết và danh mục tin
 • Bài 50
  Đổ dữ liệu ra trang tin chi tiết
  12:25
 • Bài 51
  Tạo dữ liệu cho khối danh mục
  08:26
 • Bài 52
  Sử dụng lại code để làm trang danh mục
  04:50
Phần 13 - Tự tạo các khối nhúng
 • Bài 53
  Viết các khối chức năng cho web
  06:29
 • Bài 54
  Vẽ giao diện khối nhúng
  03:11
 • Bài 55
  Hoàn thiện khối nhúng 'tin liên quan '
  14:18
Phần 14 - Chức năng đăng nhập đăng ký cho phần backend
 • Bài 56
  Giới thiệu chức năng đăng nhập và làm quen với session
  13:17
 • Bài 57
  bốn hàm cơ bản trong thao tác với session
  11:09
 • Bài 58
  Hoàn thiện chức năng đăng nhập
  13:51
Phần 15 - Trang thực đơn nhà hàng
 • Bài 59
  Hướng dẫn xử lý backend cho phần thực đơn
  05:46
Phần 16 - Quản lý dữ liệu tĩnh bằng json
 • Bài 60
  Tổ chức dữ liệu cho phần header dưới dạng json
  09:37
 • Bài 61
  Thêm mới dữ liệu header bằng json
  11:08
 • Bài 62
  Tạo view sửa json header
  09:53
 • Bài 63
  Xử lý dữ liệu json
  15:49
 • Bài 64
  Mã hóa json và lưu và mysql
  19:21
 • Bài 65
  Hoàn thiện chức năng quản lý dữ liệu Header
  10:52
Phần 17 - Hoàn thiện menu và footer
 • Bài 66
  Backend cho phần menu của header
  04:40
 • Bài 67
  Hoàn thiện footer
  05:38
Phần 18 - Giới thiệu phần xử lý ảnh với PHP
 • Bài 68
  Giới thiệu phương pháp crop, resize ảnh bằng php
  08:21
 • Bài 69
  Cài đặt cơ bản để bắt đầu code
  05:51
Phần 19 - Upload ảnh sử dụng phím tắt
 • Bài 70
  Upload file cách 1
  04:18
 • Bài 71
  Upload ảnh cách 2 sử dụng phím tắt
  13:26
Phần 20 - Cách Crop, Resize và đặt logo vào ảnh với PHP
 • Bài 72
  Resize ảnh để giảm dung lượng bằng PHP
  11:21
 • Bài 73
  Cách xử lý ảnh 2 bước resize xong rồi crop ảnh
  15:28
 • Bài 74
  Đặt logo vào các ảnh đã upload
  12:00
Phần 21 - Giới thiệu cách viết hàm thêm sửa xóa nội dung bằng phím tắt
 • Bài 75
  Thêm sửa xóa nội dung bằng phím tắt
  06:55
 • Bài 76
  Setup dữ liệu và project cơ bản trước khi code
  09:04
Phần 22 - Các phím tắt trong controller và model
 • Bài 77
  Phím tắt dành cho controller
  02:36
 • Bài 78
  Phím tắt dành cho model
  12:29
Phần 23 - Insert, delete, update
 • Bài 79
  Sử dụng hàm Insert có sẵn trong phím tắt
  11:17
 • Bài 80
  Sử dụng hàm Update có sẵn trong phím tắt
  06:11
 • Bài 81
  Sử dụng hàm Delete có sẵn trong phím tắt
  05:32
PHần 24 - Phân trang bằng phím tắt
 • Bài 82
  Phân trang sử dụng phím tắt - Xử lý dữ liệu
  07:50
 • Bài 83
  Đẩy dữ liệu ra view
  10:18
 • Bài 84
  Phân trang với hỗ trợ của phím tắt
  12:00
 • Bài 85
  Hoàn thiện phần phân trang bằng phím tắt
  10:50
Phần 25 - Xuất dữ liệu ra excel
 • Bài 86
  Phương pháp xuất dữ liệu ra excel - Phần cài đặt cơ bản
  11:30
 • Bài 87
  Xuất dữ liệu dạng bảng
  10:12
 • Bài 88
  Viết lệnh xuất dữ liệu ra excel
  10:51
Phần 26 - Xử lý menu đa cấp
 • Bài 89
  Cách xử lý menu đa cấp
  10:54
 • Bài 90
  Học hàm đệ qui qua ví dụ
  07:51
 • Bài 91
  Tạo dữ liệu và viết controller thêm dữ liệu menu
  13:11
 • Bài 92
  Viết hàm xử lý menu đa cấp
  13:28
 • Bài 93
  Cách CSS menu đa cấp
  11:49
Phần 27 - Xử lý đường dẫn thân thiện - demo trang tinhte.vn
 • Bài 94
  Tạo đường dẫn thân thiện với SEO
  03:29
 • Bài 95
  Viết controller xử lý dữ liệu
  07:07
 • Bài 96
  Tạo đường dẫn thân thiện
  14:12
 • Bài 97
  Tuỳ biến đường dẫn thân thiện demo theo tinhte.vn
  08:14
Giá khóa học 249.000đ
 • Chủ đề Tin học văn phòng
 • Số bài học 97
 • Thời lượng video 15:31:25
 • Thời hạn sử dụng 12 tháng kể từ
  ngày thanh toán
Thêm vào giỏ hàng
Mua 1 lần
học lâu dài
Học mọi lúc
mọi nơi
Dễ hiểu
dễ áp dụng
Kiến thức
sâu rộng
Nguyễn Đức Việt
Giảng viên Thiết kế web tại FPT - Arena
51
Học viên
91
Bài giảng
1
Đánh giá
Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, khóa 49, khoa Công nghệ phần mềm. Giảng viên Thiết kế web tại FPT - Arena. Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực thiết kế web, anh đã đào tạo hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp và làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế web chuyên nghiệp. Tham gia rất nhiều dự án web cho FPT và các dự án về thiết kế web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở.
 • Hướng dẫn thanh toán