Điều khoản sử dụng
 • Về tài khoản sử dụng: Khi đăng ký tài khoản, người sử dụng (NSD) phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về Họ và Tên, Email, Địa chỉ, Số điện thoại... Đây là những thông tin bắt buộc liên quan tới việc hỗ trợ NSD trong quá trình sử dụng dịch vụ tại Vanhoaphuongdong.vn. Vì vậy, khi phát sinh những rủi ro, mất mát do lỗi của NSD (nếu có), Vanhoaphuongdong.vn chỉ tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết đối với những trường hợp đã điền đúng và đầy đủ những thông tin nêu trên. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết.
 • Mật khẩu của tài khoản (MKTK): Sau khi thanh toán, trong phần quản lý tài khoản, đối với một tài khoản NSD sẽ có một mật khẩu duy nhất. Mật khẩu này được sử dụng để đăng nhập vào website: www.vanhoaphuongdong.vn và truy cập các dịch vụ trong hệ thống của Vanhoaphuongdong.vn. NSD có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, Vanhoaphuongdong.vn sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
 • Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào các khóa học của Vanhoaphuongdong.vn. Mọi hành vi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị Vanhoaphuongdong.vn xóa tài khoản vĩnh viễn và có thể xử lý theo quy định của pháp luật (nếu gây thiệt hai lớn).
 • Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của các khóa học trong hệ thống của Vanhoaphuongdong.vn.
 • Nghiêm cấm việc nhiều người sử dụng chung tài khoản. Việc trên 02 (hai) người cùng sử dụng chung một tài khoản khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản vi phạm ngay lập tức.
 • Nghiêm cấm việc phát tán nội dung các bài học trên hệ thống của Vanhoaphuongdong.vn ra bên ngoài. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật về việc vi phạm bản quyền, vi phạm quyền tác giả.
 • Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của Vanhoaphuongdong.vn. Mọi hành vi này đều bị xem là những hành vi phá hoại tài sản và sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi đối với tài khoản cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật (nếu gây thiệt hại lớn).
 • Khi giao tiếp với người dùng khác trong hệ thống dịch vụ của Vanhoaphuongdong.vn, NSD không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người khác. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).
 • Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một người sử dụng khác trong hệ thống dịch vụ của Vanhoaphuongdong.vn. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hoặc xóa tài khoản.
 • Khi phát hiện những vi phạm như vi phạm bản quyền, hoặc những lỗi vi phạm quy định khác, Vanhoaphuongdong.vn có quyền sử dụng những thông tin mà NSD cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
 • Trong những trường hợp bất khả kháng như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, hoặc do thiên tai .v.v. NSD phải chấp nhận những thiệt hại đó (nếu có).
 • Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị, và các chính sách của Đảng và Nhà nước... Trường hợp phát hiện, không những bị xóa bỏ tài khoản mà chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin của NSD đó cho các Cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.
 • Tuyệt đối không bàn luận về các vấn đề chính trị, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị sắc tộc. Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của các sản phẩm, dịch vụ, khóa học trong hệ thống Vanhoaphuongdong.vn dưới bất kỳ hình thức nào, phương thức nào. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi liên quan đối với tài khoản hoặc xử lý trước pháp luật nếu cần thiết.
 • Mọi thông tin cá nhân của NSD sẽ được Vanhoaphuongdong.vn bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này dưới bất kỳ hình thước nào với bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Như trên đã nói, mọi thông tin đăng ký của NSD sẽ được bảo mật, tuy nhiên trong trường hợp được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo các quy định của pháp luật.
 • Vanhoaphuongdong.vn có toàn quyền xóa, sửa chữa hay thay đổi các dữ liệu, thông tin tài khoản của NSD trong các trường hợp người đó vi phạm những qui định kể trên mà không cần báo trước hay được sự bàn bạc, chấp thuận, đồng ý của NSD.
 • Vanhoaphuongdong.vn có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thỏa thuận này bất cứ lúc nào và sẽ công bố rõ trên website hoặc các kênh truyền thông chính thức khác của Vanhoaphuongdong.vn theo quy định của pháp luật.

 

VANHOAPHUONGDONG.VN – NÂNG CAO TẦNG TRI THỨC

 • Hướng dẫn thanh toán