Quy chế giải quyết tranh chấp

Vanhoaphuongdong.vn sẽ tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ khách hàng liên quan đến giao dịch tại website www.vanhoaphuongdong.vn. Khi phát sinh tranh chấp, Vanhoaphuongdong.vn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của học viên vào chất lượng dịch vụ của Vanhoaphuongdong.vn và thực hiện xử lý khiếu nại theo các bước sau:

  • Bước 1: Khách hàng có thắc mắc hoặc khiếu nại về sản phẩm của Vanhoaphuongdong.vn qua email: cskh@vanhoaphuongdong.vn
  • Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Vanhoaphuongdong.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì phía Vanhoaphuongdong.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ khách hàng để giải quyết tranh chấp đó.
  • Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Vanhoaphuongdong.vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu khách hàng đưa vụ việc này ra Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.