Nguyễn Quỳnh Nga
Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng giảm cân

Thông tin cá nhân

- Tốt nghiệp Intergrative Nutrition Health Coach tại Institute for Intergrative Nutrition - Người sáng lập nhà hàng và thương hiệu Cela Salad – nay là Cela – Health Fastfood, nổi tiếng và uy tín. - Founder và CEO của thương hiệu Cela – Health Fastfood, chuỗi nhà hàng Clean Eating có tiếng với những ai quan tâm đến lĩnh vực này.

Danh sách khoá học

  • Hướng dẫn thanh toán