Nguyễn Văn Huy
Kiến trúc sư

Thông tin cá nhân

Tốt nghiệp đại học kiến trúc ngành thiết kế công trình năm 2012 Hiện đang là kiến trúc sư đồng thời đào tạo vẽ Mỹ Thuật Trên 4 năm là giảng viên mỹ thuật luyện thi kiến trúc mỹ thuật (2014 -2018) 12 năm học tập, nghiên cưú chuyên sâu về vẽ mỹ thuật, đặc biệt là về mảng vẽ chân dung Là người lập ra khóa học vẽ chân dung online chi tiết đầu tiên Việt Nam

Danh sách khoá học

  • Hướng dẫn thanh toán