Đỗ Thị Mai (Mai Đỗ)
Health Coach & Master Yoga

Thông tin cá nhân

Health Coach & Master Yoga Đỗ Mai Cố vấn dinh dưỡng và sức khỏe quốc tế - Sứ giả của sức khỏe và hạnh phúc Huấn luyện viên, nhà đào tạo, diễn giả tại các doanh nghiệp và cộng đồng Master Yoga- Nhà Yoga trị liệu phục hồi, chuyên gia trị liệu stress Huấn luyện viên yoga cao cấp, tốt nghiệp chương trình đào tạo giáo viên và đào tạo giáo viên quốc tế nâng cao tại Sivananda Yoga Center Người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp Y khoa trở thành Cố Vấn dinh dưỡng và sức khỏe quốc tế, tốt nghiệp học viện dinh dưỡng tích hợp Hoa Kỳ, chứng nhận hiệp hội thực hành không dùng thuốc AADP, nằm trong hệ thống các cố vấn dinh dưỡng và sức khỏe Đạt giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam dành cho sinh viên 2013 Đào tạo mỗi năm 5000-10.000 học viên online và trực tiếp

Danh sách khoá học

  • Hướng dẫn thanh toán