Quan Thế Đức
Thư pháp gia

Thông tin cá nhân

Trưởng bộ phận đối ngoại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa - Trường đại học Đông Đô (Việt Nam), Giảng viên phòng đối ngoại quan hệ quốc tế phân viện Đại học Vân Nam (Trung Quốc), Giảng Viên Tiếng Hán - Trường Đại học Đại Nam (Việt Nam), Chuyên viên Tư vấn Dịch học Phong thủy Hoàng Điền VNN, Nhà nghiên cứu Thư pháp, Dịch giả Hán ngữ học, Giải thưởng danh dự Mao Trạch Đông giữ gìn và phát triển Hán ngữ, Trưởng phòng tuyển sinh Du học, Gần 18 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hán tại các trường Đại học tại Việt Nam và Trung Quốc.

Danh sách khoá học

  • Hướng dẫn thanh toán