Đào Ngọc Cường
Diễn Giả - Chủ tịch HĐQT - Giám đốc công ty cổ phần đào tạo đánh thức tiềm năng Việt.

Thông tin cá nhân

Chủ tịch HĐQT Công ty TM và DV Tân Phú Hưng, Chuyên gia đào tạo hàng đầu Việt Nam. Giải đặc biệt cuộc thi: Viết tìm hiểu Liệt sĩ – Bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Giải nhì cuộc thi: Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Giải ba cuộc thi: Tìm hiểu Công đoàn Việt Nam 80 năm một chặng đường lịch sử. Giải nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng diễn giả Việt Nam năm 2012. Chuyên gia đào tạo, chia sẻ các phương pháp nuôi dạy con hiệu quả tới phụ huynh và giáo viên.

Danh sách khoá học

  • Hướng dẫn thanh toán