Nguyễn Thị Tú
Nhà đào tạo - tư vấn về nghệ thuật lãnh đạo, xây dựng đội ngũ nhân tài kim cương cho doanh nghiệp

Thông tin cá nhân

Giảng Viên: Michelle Nguyen (Nguyễn Thị Tú) Tác giả cuốn sách: Nhà Lãnh Đạo Kim Cương Nhà Sáng Lập: Công ty cổ phần Mi Edu 6 năm hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất kinh doanh. 3 năm kim nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn cho chủ doanh nghiệp. Chuyên gia đào đạo và tư vấn, cố vấn tập trung cho chủ doanh nghiệp về nghệ thuật lãnh đạo và xây dựng đội ngũ nhân tài kim cương làm việc tăng 300% năng suất. Tôi sẽ tiết lộ cho bạn “công thức” giúp đội nhóm vững mạnh, doanh nghiệp thành công đột phá, vươn tầm vĩ đại. Với những giá trị chuyên sâu, thực tiễn và đã được ứng dụng trực tiếp vào doanh nghiệp, tôi sẽ hướng dẫn cụ thể và đầy đủ về 7 bước xây dựng đội ngũ nhân tài kim cương làm việc tăng 300% năng suất, đưa doanh nghiệp lên quy mô tự động vận hành. Khoá học này sẽ giúp bạn tạo nên thành công đột phá trong công cuộc cải tiến, liên tục đổi mới để chuyển mình nhanh chóng trở thành doanh nghiệp vĩ đại, trường tồn.

Danh sách khoá học

  • Hướng dẫn thanh toán