Võ Huy Luân
Founder and Manager tại Cộng đồng nhập hàng trung quốc tận gốc

Thông tin cá nhân

Giảng viên Võ Huy Luân - chuyên gia nguồn hàng tận gốc. + 7 năm kinh doanh + 3 năm hoạt động trong lĩnh vực hàng hóa + đào tạo và hỗ trợ rất nhiều đơn vị, nhiều nhà kinh doanh nhập hàng tận gốc. + Founder and Manager tại Cộng đồng nhập hàng trung quốc tận gốc. + Co Founder tại cộng đồng bí mật khởi nghiệp

Danh sách khoá học

  • Hướng dẫn thanh toán