Ngô Thành Chung
Là chuyên gia cao cấp thuộc Hiệp hội Huyền không Đại quái Việt Nam - Phong thủy Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên VP Phong thủy Nhân Lộc.

Thông tin cá nhân

Ông có 15 năm nghiên cứu và ứng dụng các bộ môn Kinh Dịch biện hóa trong kinh doanh và đời sống, Bát trạch Minh Cảnh, Huyền không Phi tinh, Huyền không Đại quái, Nhân diện Tướng. Các kiến thức nghiên cứu chuyên sâu được ông áp dụng vào thực tiễn để giúp cho hơn 1.000 cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đạt được THUẬN, MAY, AN VÀ LỘC nhờ ứng dụng khoa học Phong thủy.

Danh sách khoá học

  • Hướng dẫn thanh toán