Nguyễn Đức Việt
Giảng viên Thiết kế web tại FPT - Arena

Thông tin cá nhân

Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, khóa 49, khoa Công nghệ phần mềm. Giảng viên Thiết kế web tại FPT - Arena. Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực thiết kế web, anh đã đào tạo hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp và làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế web chuyên nghiệp. Tham gia rất nhiều dự án web cho FPT và các dự án về thiết kế web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở.

Danh sách khoá học

Lập trình backend cho website bằng php,mysql theo mô hình MVC với Codeigniter
Lập trình backend cho website bằng php,mysql theo mô hình MVC với Codeigniter
(0)
Nguyễn Đức Việt
249.000 đ
Lập trình web front-end cơ bản với Bootstrap 4, Jquery, CSS3, HTML5
Lập trình web front-end cơ bản với Bootstrap 4, Jquery, CSS3, HTML5
(1)
Nguyễn Đức Việt
249.000 đ
Học HTML,CSS cơ bản qua bài tập thực tế
Học HTML,CSS cơ bản qua bài tập thực tế
(0)
Nguyễn Đức Việt
249.000 đ
Thiết kế đồ họa cơ bản với Photoshop, Ilustrator, Animate
Thiết kế đồ họa cơ bản với Photoshop, Ilustrator, Animate
(0)
Nguyễn Đức Việt
269.000 đ
Thành thạo tin học văn phòng A-Z
Thành thạo tin học văn phòng A-Z
(0)
Nguyễn Đức Việt
249.000 đ
1001 kỹ năng vi tính văn phòng ứng dụng thực tế trong công việc
1001 kỹ năng vi tính văn phòng ứng dụng thực tế trong công việc
(0)
Nguyễn Đức Việt
249.000 đ
Thiết kế và làm profile cá nhân bằng Powerpoint
Thiết kế và làm profile cá nhân bằng Powerpoint
(0)
Nguyễn Đức Việt
249.000 đ
Kỹ thuật dựng video cơ bản với Premiere
Kỹ thuật dựng video cơ bản với Premiere
(0)
Nguyễn Đức Việt
249.000 đ
Lập trình back-end cơ bản với Nodejs & Mongodb, Mongooose, Postgresql
Lập trình back-end cơ bản với Nodejs & Mongodb, Mongooose, Postgresql
(0)
Nguyễn Đức Việt
249.000 đ
Học lập trình frontend nâng cao với React JS
Học lập trình frontend nâng cao với React JS
(0)
Nguyễn Đức Việt
249.000 đ
Lập trình frontend với Angular 1 và PHP
Lập trình frontend với Angular 1 và PHP
(0)
Nguyễn Đức Việt
249.000 đ
Lập trình React JS và Redux qua bài tập thực hành
Lập trình React JS và Redux qua bài tập thực hành
(0)
Nguyễn Đức Việt
249.000 đ
Học lập trình Jquery từ cơ bản đến nâng cao qua bài tập thực hành
Học lập trình Jquery từ cơ bản đến nâng cao qua bài tập thực hành
(0)
Nguyễn Đức Việt
249.000 đ
Lập trình backend với PHP phần 1
Lập trình backend với PHP phần 1
(0)
Nguyễn Đức Việt
249.000 đ
Lập trình backend với PHP phần 2
Lập trình backend với PHP phần 2
(0)
Nguyễn Đức Việt
249.000 đ
Học lập trình frontend nâng cao
Học lập trình frontend nâng cao
(0)
Nguyễn Đức Việt
249.000 đ
  • Hướng dẫn thanh toán