Nguyễn Văn Thiết
Giáo viên

Thông tin cá nhân

- Công việc hiện tại là giáo viên, chuyên gia trong lĩnh vực phát triển kỹ năng mềm, dạy tính nhanh và phát triển kỹ năng cho học sinh cấp 1. - Đã đào tạo được nhiều lứa học sinh tính toán siêu tốc bằng finger math, bàn tính Soroban, dạy toán violympic cho học sinh cấp 1. - Có kinh nghiệm hướng dẫn phụ huynh tiếp cận các phương pháp giáo dục sớm và tiên tiến như Glenn Doman để dạy các bé và mang lại hiệu quả tốt.

Danh sách khoá học

Dạy toán cho trẻ từ 4 đến 6 tuổi
Dạy toán cho trẻ từ 4 đến 6 tuổi
(0)
Nguyễn Văn Thiết
219.000 đ
Giáo dục sớm cho trẻ theo phương pháp GLENN DOMAN: nhận biết chữ cái và con số
Giáo dục sớm cho trẻ theo phương pháp GLENN DOMAN: nhận biết chữ cái và con số
(0)
Nguyễn Văn Thiết
599.000 đ
Giáo dục sớm cho trẻ theo phương pháp GLENN DOMAN: bé học cụm từ và câu
Giáo dục sớm cho trẻ theo phương pháp GLENN DOMAN: bé học cụm từ và câu
(0)
Nguyễn Văn Thiết
219.000 đ
Giáo dục sớm cho trẻ theo phương pháp GLENN DOMAN: bé học Tiếng Anh từ thế giới xung quanh
Giáo dục sớm cho trẻ theo phương pháp GLENN DOMAN: bé học Tiếng Anh từ thế giới xung quanh
(0)
Nguyễn Văn Thiết
219.000 đ
Giáo dục sớm cho trẻ theo phương pháp GLENN DOMAN: bé học từ đơn
Giáo dục sớm cho trẻ theo phương pháp GLENN DOMAN: bé học từ đơn
(0)
Nguyễn Văn Thiết
599.000 đ
Giáo dục sớm cho trẻ theo phương pháp GLENN DOMAN: bé học từ ghép
Giáo dục sớm cho trẻ theo phương pháp GLENN DOMAN: bé học từ ghép
(0)
Nguyễn Văn Thiết
599.000 đ
Giáo dục sớm cho trẻ theo phương pháp GLENN DOMAN: Chữ cái tiếng Anh và các thành viên trong gia đình
Giáo dục sớm cho trẻ theo phương pháp GLENN DOMAN: Chữ cái tiếng Anh và các thành viên trong gia đình
(0)
Nguyễn Văn Thiết
599.000 đ
Luyện tập giải toán Violympic cho học sinh lớp 1
Luyện tập giải toán Violympic cho học sinh lớp 1
(1)
Nguyễn Văn Thiết
219.000 đ
Luyện tập giải toán Violympic cho học sinh lớp 3
Luyện tập giải toán Violympic cho học sinh lớp 3
(1)
Nguyễn Văn Thiết
219.000 đ
Giáo dục sớm cho trẻ theo phương pháp GLENN DOMAN: nhận biết thế giới xung quanh
Giáo dục sớm cho trẻ theo phương pháp GLENN DOMAN: nhận biết thế giới xung quanh
(0)
Nguyễn Văn Thiết
219.000 đ
Phép nhân và chia trên bảng tính Soroban
Phép nhân và chia trên bảng tính Soroban
(0)
Nguyễn Văn Thiết
219.000 đ
Luyện tập giải toán Violympic cho học sinh lớp 2
Luyện tập giải toán Violympic cho học sinh lớp 2
(1)
Nguyễn Văn Thiết
219.000 đ
Tính toán và ảo tính Soroban cho phụ huynh dạy bé 3 đến 8 tuổi
Tính toán và ảo tính Soroban cho phụ huynh dạy bé 3 đến 8 tuổi
(0)
Nguyễn Văn Thiết
219.000 đ
Khóa học giải toán trên mạng: Luyện Violympic toán 1 bằng Tiếng Anh
Khóa học giải toán trên mạng: Luyện Violympic toán 1 bằng Tiếng Anh
(0)
Nguyễn Văn Thiết
219.000 đ
Khóa học giải toán trên mạng: Luyện Violympic toán 2 bằng Tiếng Anh
Khóa học giải toán trên mạng: Luyện Violympic toán 2 bằng Tiếng Anh
(0)
Nguyễn Văn Thiết
219.000 đ
Khóa học giải toán trên mạng: Luyện Violympic toán 3 bằng Tiếng Anh
Khóa học giải toán trên mạng: Luyện Violympic toán 3 bằng Tiếng Anh
(0)
Nguyễn Văn Thiết
219.000 đ
Phương pháp giải toán bằng tay (finger math) cho trẻ 3 đến 8 tuổi
Phương pháp giải toán bằng tay (finger math) cho trẻ 3 đến 8 tuổi
(0)
Nguyễn Văn Thiết
219.000 đ
  • Hướng dẫn thanh toán