Trần Thị Thu Phương
Giảng viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Thông tin cá nhân

Cộng tác đào tạo kỹ năng tin học văn phòng: Trung tâm Trí Tuệ Việt. Đã có gần 10 năm công tác và giảng dạy trong lĩnh vực tin học văn phòng. Đã cộng tác đào tạo tin học văn phòng cho một số doanh nghiệp như: Euro Window, Vingroup, Công ty cổ phần thiết kế cầu đường ...

Danh sách khoá học

  • Hướng dẫn thanh toán