Trần Thị Hiền
Kỹ sư - Thạc sĩ ngành Kinh tế xây dựng

Thông tin cá nhân

4 năm kinh nghiệm trong việc kinh doanh và giảng dạy Bánh Thạch rau câu 3D. Hiện là chủ sở hữu: 2 cơ sở làm bánh và kinh doanh Thạch rau câu tại Hà Nội. Đã giảng dạy trực tiếp cho khoảng 500 học viên trong nước, ngoài nước và Việt Kiều. Giải thưởng: Năm 2017 được nhận giải thưởng chứng nhận Thực phẩm an toàn trên VTC14. Các bài báo nói về giảng viên: https://sohuutritue.net.vn/thach-rau-cau-mon-qua-ngon-bo-tu-thien-nhien-d11410.html

Danh sách khoá học

  • Hướng dẫn thanh toán